Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές στην ΕΕ: έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και η χρήση των αδειών για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Η νέα πράξη παρέχει επίσης στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια για τη φροντίδα συγγενών που έχουν ανάγκη στήριξης. Χάρη στη νέα αυτή νομοθεσία οι γονείς και οι φροντιστές θα είναι σε θέση να συνδυάζουν καλύτερα την επαγγελματική με την ιδιωτική τους ζωή, ενώ οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν γιατί οι εργαζόμενοί τους θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο.

“Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, οι άνδρες δεν διαθέτουν παρά περιορισμένα κίνητρα για να πάρουν γονική άδεια ή άδεια πατρότητας ή να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας. Η οδηγία τους παρέχει νέες ευκαιρίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η μη αμειβόμενη εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες, οι οποίες θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση. Επίσης, η οδηγία θα συμβάλει στη γεφύρωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων.”
Marius-Constantin Budai, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Διαβάστε περισσότερα

  •  
    32
    Shares
  •  
  •  
  • 32
  •