Εξαλλοι Καταναλωτές και Νομοθέτες με το Greenwashing αεροπορικών εταιριών

Οι διαφημίσεις των Air France, Lufthansa και Etihad έχουν απαγορευτεί επειδή έδιναν στους καταναλωτές παραπλανητική εντύπωση για τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια των αεροπορικών εταιρειών.

Οι διαφημίσεις της Google, που προβλήθηκαν όλες το καλοκαίρι, δήλωναν ότι η Air France ήταν «δεσμευμένη στην προστασία του περιβάλλοντος» και παρότρυνε τους καταναλωτές να «ταξιδεύουν καλύτερα και βιώσιμα», ενώ η Lufthansa πρότεινε ότι οι πελάτες της «θα πετούσαν πιο βιώσιμα».
Η διαφήμιση της Etihad ισχυρίστηκε ότι η υπηρεσία της περιελάμβανε τη φράση «Περιβαλλοντική Συνηγορία». Η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης (ASA) διερεύνησε και τις τρεις διαφημίσεις λόγω ανησυχιών ότι έδιναν παραπλανητική εντύπωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η ASA είπε ότι η Air France δεν της παρείχε «ουσιαστική απάντηση» στις έρευνές της. Η Lufthansa είπε ότι ο ισχυρισμός «Πετάξτε πιο βιώσιμα» ήταν μια αναφορά στην επιλογή «Πράσινων ναύλων», την οποία οι επιβάτες μπορούσαν να επιλέξουν στις ευρωπαϊκές πτήσεις και μείωσαν κατά 20% τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις πτήσεις χρησιμοποιώντας βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και αντισταθμίζοντας το υπόλοιπο 80% με συμβολή σε έργα προστασίας του κλίματος. Η αεροπορική εταιρεία, τέλος, πρόσθεσε ότι αποφάσισε να αφαιρέσει την πρόταση «Πετάξτε πιο βιώσιμα» από τις μελλοντικές διαφημίσεις. Η Etihad είπε ότι αφαίρεσε αμέσως όλες τις αναφορές στην «Περιβαλλοντική υπεράσπιση» από τις πληρωμένες διαφημίσεις αναζήτησης Google στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις έλαβε ειδοποίηση για την καταγγελία. Η ASA είπε ότι τα αεροπορικά ταξίδια παράγουν υψηλά επίπεδα εκπομπών CO2 και μη CO2, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην κλιματική αλλαγή.

Κατανόησε επίσης ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος πρωτοβουλίες ή εμπορικά βιώσιμες τεχνολογίες σε λειτουργία στον κλάδο των αερομεταφορών που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους απόλυτους πράσινους ισχυρισμούς