Πως διαμορφώνονται τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΙΝΚΑΤ, ΑΔΜΗΕ, και ΕΥΔΑΠ

Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ διαπραγματεύεται στα 2,995 ευρώ με πτώση 0,17%, συνεχίζοντας την προσπάθεια παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,95 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,04 ευρώ, και η στήριξη στα 2,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνον αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 307,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,22%

Απόδοση 3μηνου +38,98%

Απόδοση 6μηνου +89,56%

Απόδοση από 1/1 +105,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +107,93%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,31 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,1428 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 168,81 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,05

P/BV 2,85

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -24,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,37

ROE +6,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,79%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 480,76 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΔΜΗΕ διαπραγματεύεται στα 2,15 ευρώ με άνοδο 1,90%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,21 ευρώ, και η στήριξη στα 2,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 294,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,73%

Απόδοση 3μηνου -1,38%

Απόδοση 6μηνου +28,59%

Απόδοση από 1/1 +26,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 402,67 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,74

P/BV 1,24

P/Ettm 10,67

EV/EBITDA* 3,99 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -448.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -357.000 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,0

ROE +7,24%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 498,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,75 ευρώ με πτώση 0,69%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, συνεχίζοντας να κινείται κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,18 ευρώ, και η στήριξη στα 5,42 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 259,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -13,79%

Απόδοση 3μηνου -13,79%

Απόδοση 6μηνου -10,99%

Απόδοση από 1/1 -15,44%

Απόδοση 52 εβδομάδων -21,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,41 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,61 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 838,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,87

P/BV 0,73

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 14,04 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -38,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -160,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +0,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 612,37 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.