Πως διαμορφώνονται τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΕΣΥΜΒ και ΛΑΒΙ

Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ διαπραγματεύεται στα 1,05 ευρώ με άνοδο 0,96%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,12 ευρώ, και η στήριξη στα 1,03 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 47,92 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,96%

Απόδοση 3μηνου +37,80%

Απόδοση 6μηνου +69,90%

Απόδοση από 1/1 +63,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,67%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,85 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,33

P/BV 3,21

P/Ettm 6,45

EV/EBITDA* 5,78 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,31 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 555.298 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -466.215 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,08

ROE +23,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,46%

FCF Yield* 3,57%

Κεφαλαιοποίηση: 15,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΒΙ διαπραγματεύεται στα 0,70 ευρώ με άνοδο 4,79%, διασπώντας σήμερα ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,677 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,719 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 193,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,13%

Απόδοση 3μηνου +10,41%

Απόδοση 6μηνου +74,56%

Απόδοση από 1/1 +82,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +61,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,25

P/BV 2,77

P/Ettm

EV/EBITDA* 17,52 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 313.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +5,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,28%

FCF Yield* 0,27%

Κεφαλαιοποίηση: 117,5 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.