Μικτά πρόσημα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ και ΠΕΤΡΟ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.134,36 μονάδες με πτώση 0,18%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,31 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,67 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 45 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κινείται στο εύρος των 1.133-1.139,84 μονάδων, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Interesting chart from the NY Fed shows deposits didn’t really exit the banking system until after the fed-funds rate rose above 4% last fall Net deposits fell by $500 billion in the year before the SVB run, and then by another $450 billion shortly after https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2023/05/bank-f Nick Timiraos @NickTimiraos

U.S. stock indexes opened higher on Wednesday after Western Alliance led a bounce among regional banks amid cautious optimism about a potential breakthrough in the deadlock in Washington over the nation’s debt limit.

The Dow Jones Industrial Average rose 80.34 points, or 0.24%, at the open to 33,092.48. The S&P 500 opened higher by 12.95 points, or 0.32%, at 4,122.85, while the Nasdaq Composite gained 45.53 points, or 0.37%, to 12,388.58 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης S&P 500 με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα κατέβαλλε σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.157 μονάδες, και η στήριξη στις 994,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,10 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,57 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Απώλειες κατέγραψε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.792 μονάδες, και την στήριξη στις 2.371 μονάδες.

Με πτώση έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.659 μονάδες, και την στήριξη στις 1.483 μονάδες.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 997,0 μονάδες, και την στήριξη στις 719,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,75 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,41 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο 0,25%, εμφανίζοντας διάθεση κίνησης πέριξ των 8,0 ευρώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,43 ευρώ, και η στήριξη στα 7,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 59,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,02%

Απόδοση 3μηνου +9,41%

Απόδοση 6μηνου +60,72%

Απόδοση από 1/1 +51,61%

Απόδοση 52 εβδομάδων +52,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 348,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 3,86

P/BV 2,08

P/Ettm 14,61

EV/EBITDA* 4,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 134,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 14,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,8

ROE 4,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,38%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,84%

FCF Yield* 1,96%

Κεφαλαιοποίηση: 723,10 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 7,56 ευρώ με άνοδο 1,61%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,57 ευρώ με την επόμενη στα 8,39 ευρώ, και η στήριξη στα 6,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,57%

Απόδοση 3μηνου +20%

Απόδοση 6μηνου +37,96%

Απόδοση από 1/1 +26%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 7,44

P/BV 1,02

P/Ettm 6,81

EV/EBITDA* 4,65 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,34 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –

Ξένα/Ιδία 0,97

ROE +3,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* 7,95%

FCF Yield*

Κεφαλαιοποίηση: 53,45 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,548% με πτώση 1,24%, και του δεκαετούς στο 3,946% με πτώση 2,11%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem