Τα μυστικά σχέδια Μπαμπούσκα που έφεραν τη χούντα

Του Θοδωρή Παπαδόπουλου.

Η επιβολή της επτάχρονης δικτατορίας των συνταγματαρχών δεν επεβλήθη εκεί κι ως έτυχε ούτε από μια απόφαση της στιγμής μερικών επίορκων αξιωματικών.
Είχε μια προετοιμασία ετών αμέσως μετά από την λήξη του εμφυλίου πολέμου.
Υπήρξαν διάφορα σχέδια ακόμα και Νατοϊκά, διαδοχικά, αλληλοσυμπληρούμενα και εξυγχρονιζόμενα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑ
( ή σχέδια της χούντας)
Τα σχέδια ήταν σαν κούκλα Μπάμπουσκα (Babushka) όπως και οι διάφορες χούντες Μπάμπουσκες που είχαν οργανωθεί αλλά τελικά πρόλαβε η χούντα των συνταγματαρχών.
Η Χούντα Στρατηγών με αρχηγό τον Σπαντιδάκη, η Χούντα Συνταγματαρχών με αρχηγό τον Παπαδόπουλο, η Χούντα Ταγματαρχών – Λοχαγών με αρχηγό τον Ιωαννίδη .
Θεέ μου δεν έκαναν άλλη δουλειά τότε στον στρατό χούντες προετοίμαζαν; (σ.σ)
Ανεξάρτητα από τις εποχιακές εκφράσεις της και τις δευτερεύουσες αντιθέσεις της η χούντα, ήταν ενιαία και αδιαίρετη, είχε τους ίδιους πάτρωνες και γεννήθηκε ως τέρας από την ίδια σκύλας μήτρα.
Αυτή η «Χούντα – Μπάμπουσκα» έχει ένα οικογενειακό δέντρο με βαθιές ρίζες, με ιστορική ταυτότητα και πολιτικό αποτύπωμα.
Η δομή της, η δικτύωσή της και τα σημαίνοντα πρόσωπά της έλκουν την καταγωγή τους, την ισχύ τους και τη ««νομιμότητά»» τους στο μετεμφυλιακό Κράτος και παρακράτος της Δεξιάς, στον ΙΔΕΑ, στο σχέδιο Προμηθεύς, στο σχέδιο Περικλής στο σχέδιο Ιέραξ ΙΙ, στη «βία και νοθεία» του 1961, στη συμμαχική Κόκκινη Προβιά, στην έξαρση του Ψυχρού Πολέμου, στο Βασιλικό Πραξικόπημα της Αποστασίας του 1965, στην κινδυνολογική αντιδημοκρατική εμμονική ψύχωση εναντίον της Αριστεράς και των «Συνοδοιπόρων» της.
Όλα αυτά τα σχέδια ήταν υπαρκτά και έχουν καταχωρηθεί στην Ιστορία του ΓΕΣ
Ας ρίξουμε μια ματιά στα αναφερθέντα σχέδια που προετοίμαζαν την επιβολή της αμερικανόπνευστης, ξενοκίνητης δηλαδή δικτατορίας. Ο κάθε ένας μπορεί να βρει πλέον περίληψή τους και στο διαδίκτυο.


ΙΔΕΑ
Ο Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, γνωστότερος από το ακρωνύμιο ΙΔΕΑ, ήταν μία μυστική οργάνωση αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, η οποία αναμίχθηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ειδικότερα μετά την απελευθέρωση και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, με σκοπό την αντιμετώπιση “τυχόν επαπειλούμενου κομμουνιστικού κινδύνου” και δημιουργήθηκε από αξιωματικούς με συντηρητικό και φιλοβασιλικό προσανατολισμό που οι θέσεις τους δεν απείχαν πολύ από αυτές του Μεταξικού καθεστώτος
Το σπέρμα της οργάνωσης του ΙΔΕΑ ως αντίληψη εντοπίζεται κατά τον Β’ Π.Π., στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα λίγο μετά την ίδρυση του στρατιωτικού συνδέσμου ΕΝΑ (Ένωση Νέων Αξιωματικών) που συγκροτήθηκε από μια ομάδα κατωτέρων στελεχών του ελληνικού στρατού, στη Διοίκηση των εκεί Σχολών ΓΚΕΣ (Γενικό Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατιωτικών) τον Αύγουστο του 1943. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τότε κι άλλες παρόμοιες αντικομουνιστικές οργανώσεις όπως ο ΣΑΝ (Σύνδεσμος Αξιωματικών Νέων), ο ΔΕΑ κ.α. που όμως δεν ευδοκίμησαν. Οι μικρότερες ομάδες δημιουργήθηκαν με βάση το έτος αποφοίτησης από τη Σχολή Ευελπίδων. Παρά ταύτα όλες μαζί αυτές οι ομάδες έπαιξαν ένα έντονο διχαστικό και διαλυτικό ρόλο φθάνοντας στο σημείο ν΄ απαιτούν και την αλλαγή της κυβέρνησης επιδεικνύοντας μια ανεπίτρεπτη απείθεια. Συνέπεια αυτών ήταν να συλληφθούν οι πρωταίτιοι να καταδικαστούν κάποιοι εις θάνατο πλην όμως ακολούθησε η αμνηστία τους.
Έτσι ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1944 στην Αθήνα από τους επανελθόντες αξιωματικούς και έξι αντιπροσώπους της «Τρίαινας», μυστικής οργάνωσης σαμποτάζ και πληροφοριών που είχε δραστηριοποιηθεί στην κατεχόμενη Ελλάδα και από ένα εκπρόσωπο της «ΕΝΑ» (Ένωση Νέων Αξιωματικών) οργάνωσης με σκοπούς σαφώς αντικομουνιστικούς.
Αποκορύφωμα της παρέμβασής του στα πολιτικά πράγματα της χώρας ήταν όταν, το 1951, αποπειράθηκε να καταλάβει την εξουσία δια των όπλων, αμέσως μετά την δήλωση της παραίτησής του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου από το στράτευμα. Ο ίδιος ο Παπάγος, έκπληκτος τότε, όπως δηλώθηκε, από την αιφνίδια αυτή δράση του ΙΔΕΑ, κάλεσε τους αξιωματικούς που συμμετείχαν να αποσυρθούν στις μονάδες τους και στα κυρίως καθήκοντά τους, οδηγώντας έτσι το κίνημα σε καταστολή

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Το σχέδιο Προμηθεύς ήταν σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ που προοριζόταν για την ανάληψη εξουσίας από το στρατό με σκοπό την εξουδετέρωση κομμουνιστικής απειλής. Το σχέδιο προέβλεπε την κατάληψη νευραλγικών κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον στρατό και την σύλληψη στελεχών της αριστεράς. Είναι στενά συνδεδεμένο με την Νεότερη Ελληνική Ιστορία, καθώς παραλλαγή του με το όνομα Ιέραξ II χρησιμοποιήθηκε από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 για την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας και την επιβολή της Χούντας των Συνταγματαρχών. Για το σχέδιο Ιέραξ ΙΙ αναφέρομαι παρακάτω. Ας μην ασχοληθούμε άλλο με τα Νατοϊκά σχέδια.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Το σχέδιο Περικλής ήταν ειδικό επιτελικό σχέδιο ανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων με συνεπικουρία και άλλων αρχών, κυρίως αστυνομικών, αλλά και κάποιων παρακρατικών οργανώσεων με απώτερο στόχο την ποδηγέτηση των βουλευτικών εκλογών του 1961, υπέρ της τότε δεξιάς παράταξης ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Το σχέδιο:
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: «Να προδιαγράψη τας επιβαλλομένας ν’ αναληφθώσιν ενεργείας υπό του συνόλου των κατά τας περιοχάς διατεθειμένων Εθνικών Αρχών επί τω σκοπώ όπως περιορισθή εις το ελάχιστον ο αριθμός των ατόμων άτινα ήθελον προσφερθή να εξυπηρετήσωσι κατά τας αναληφθησομένας επιχειρήσεις τας αντιπάλους δυνάμεις των ΚΙΤΡΙΝΩΝ»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α) Η εξουδετέρωσις πάσης προσπαθείας των ΚΙΤΡΙΝΩΝ διά να διεισδύσουν εις τας τάξεις των ΚΥΑΝΩΝ και ο περιορισμός του αριθμού των συμπαθούντων προς αυτούς ατόμων εντός της επικρα­τείας κατά την επιχείρησιν «ΠΕΡΙΚΛΗΣ». (…….)
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
6) Ως τηλεφωνικόν Κέντρον Αναφοράς καθορίζεται το τηλέφωνον ΑΘΗΝΩΝ 817.760. (Σημείωση: Το τηλέφωνον τούτο ανήκεν εις την Κ.Υ.Π. και τo εχειρίζετο ο Αντισυνταγματάρχης Παπαδόπουλος Γεώργιος.
Αντιλαμβάνεσθε ποιοι ήταν οι ΚΙΤΡΙΝΟΙ και ΚΥΑΝΟΙ…………όπως παλιά οι Πράσινοι και οι Βένετοι, επί Βυζαντίου.
Το σχέδιο αρχικά είχε εκπονηθεί από την ΚΥΠ το 1955 για να αναθεωρηθεί το 1959 από τον αρχηγό της, στρατηγό Αλέξανδρο Νάτσινα. Το σχέδιο Περικλής αποτελούσε ενέργεια στο πλαίσιο εκστρατείας που είχαν αρχίσει οι ελληνικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και περιελάμβανε άμεση παρέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στα τότε πολιτικά πράγματα της χώρας με τη χρήση «διαφωτιστικού υλικού» (προπαγάνδας) και την ίδρυση παρακρατικών οργανώσεων από «εθνικόφρονες πολίτες» με σκοπό τον περιορισμό του ποσοστού της ΕΔΑ η οποία είχε καταφέρει να αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 1958.
Ανάλογο σχέδιο είχε καταρτίσει και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, στρατηγός Νικόλαος Γωγούσης. Σε σύσκεψη (11-12 Αυγούστου 1961) στην οποία μετείχαν οι στρατηγοί Αλέξανδρος Νάτσινας (αρχηγός ΚΥΠ), Βασίλειος Καρδαμάκης (αρχηγός ΓΕΣ), Νικόλαος Γωγούσης (διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας), Αθανάσιος Φροντιστής (αρχηγός ΓΕΕΘΑ) και οι αρχηγοί της Αστυνομίας Πόλεων Θεόδωρος Ρακιντζής και της Χωροφυλακής Γεώργιος Βαρδουλάκης, αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του σχεδίου. Γραμματέας αυτής της ad hoc επιτροπής ήταν ο στενός συνεργάτης του Νάτσινα, τότε κλαδάρχης Αντικατασκοπείας της ΚΥΠ και αργότερα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Το σχέδιο καταγγέλθηκε δημοσίως στη Βουλή από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, στις 23 Φεβρουαρίου 1965, ενώ τα απόρρητα πρακτικά της συνεδρίασης της «Συντονιστικής Επιτροπής» στις 11 και 12 Αυγούστου 1961 δόθηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου προς δημοσίευση στις εφημερίδες.
Υπεύθυνη για την συλλογή των στοιχείων, την αποκάλυψη του σχεδίου και την δημοσιοποίηση των μυστικών συνεδριάσεων και πρακτικών ήταν ειδική επιτροπή αξιωματικών την οποία αποτελούσαν οι έμπιστοι του Γεωργίου Παπανδρέου αξιωματικοί Χαράλαμπος Λουκάκης (αντιστράτηγος, διοικητής ΑΣΔΕΝ), Αλέξανδρος Παπατέρπος (συνταγματάρχης, υπαρχηγός ΚΥΠ) και Χαρίλαος Τσεπαπαδάκης (ταξίαρχος, διευθυντής 2ου Επιτελικού Γραφείου ΓΕΣ).
Η αποκάλυψη του σχεδίου προκάλεσε σάλο και αμαύρωσε την εικόνα του πρωθυπουργού της επίμαχης περιόδου, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ύπαρξη του σχεδίου, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν προοριζόταν να εφαρμοστεί στις εκλογές του 1961, παρά μόνο σε περίπτωση εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου. (Πάλι αυτός ο εσωτερικός κίνδυνος να ελλοχεύει.)
Στις 9 Ιουνίου του 1965 ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη στους εμπλεκόμενους στο «Σχέδιο Περικλής» στους οποίους περιλαμβάνονταν οι: Αθανάσιος Φροντιστής, Βασίλειος Καρδαμάκης, Αλέξανδρος Νάτσινας, Ανάργυρος Μπάλλας, Γεώργιος Βάλλης και ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, με την κατηγορία «επί παραβάσει καθήκοντος, εκδόσει αθεμίτων διαταγών και ηθική αυτουργία σε πράξεις αποβλέπουσας την νόθευση του εκλογικού φρονήματος του λαού».
………………………………………………………………………………………………
Εν Αθήναις τη 20/2/1965.
Χ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ Αντιστράτηγος

ΣΧΕΔΙΟ ΙΕΡΑΞ ΙΙ

Το σχέδιο ονομάστηκε «Ιέραξ ΙΙ» και αποτελούσε παραλλαγή του νατοϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης «Προμηθεύς». Ο «Προμηθεύς» προέβλεπε την κατάληψη νευραλγικών κτιρίων και εγκαταστάσεων από το στρατό και τη σύλληψη στελεχών της κομμουνιστικής αριστεράς. Το σχέδιο «Ιέραξ ΙΙ» ακολουθούσε τον ίδιο μηχανισμό, μόνο που προέβλεπε και τη σύλληψη του Ανδρέα Παπανδρέου, του πρώην υφυπουργού Άμυνας Μιχάλη Παπακωνσταντίνου ,πολλών άλλων πολιτικών και ορισμένων δημοσιογράφων.
Γενικά ήταν προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες ώστε οι στρατηγοί με σύμφωνη γνώμη του Βασιλιά και κάνουν κίνημα και να επιβάλουν δικτατορία.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ STAY BEHIND

Ένα σκιώδες πανευρωπαϊκό σχέδιο- δίκτυο που διοργανώθηκε από το ΝΑΤΟ και τη CIA για να λειτουργήσει ως εφεδρεία σε περίπτωση σοβιετικής εξάπλωσης στην Ευρώπη.
Η Επιχείρηση Γκλάντιο (αγγλικά: Operation Gladio) είναι η κωδική ονομασία μίας μυστικής παρακρατικής-παραστρατιωτικής επιχείρησης του ΝΑΤΟ που σκοπό είχε να αποτρέψει με ένοπλη δράση πιθανή αριστερή-κομμουνιστική-αντιαμερικανική επικράτηση στην Δυτική Ευρώπη. Η δράση της ήρθε στην επιφάνεια για πρώτη φορά στην Ιταλία, αλλά έδρασε και σε άλλες χώρες.
Η υπόγεια συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας, του ελληνικού στρατού και της ελληνικής κυβέρνησης επιβεβαιώνεται κατ’ επανάληψη σε απόρρητα έγγραφα, την ύπαρξη των οποίων η ελληνική κοινή γνώμη πληροφορήθηκε έκπληκτη την εποχή των αποκαλύψεων της Gladio, το 1990. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται κι ένα έγγραφο αναφορικά με τον ελληνικό μυστικό στρατό, με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1955, υπογεγραμμένο από τον Αμερικανό στρατηγό Trascott για τη CIA, τον Κωνσταντίνο Δόβα, Έλληνα Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο. Τα δύο μέρη ανανέωσαν τη συμφωνία σχετικά με τον ελληνικό μυστικό στρατό στις 3 Μαΐου 1960.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ( OPERATION SHEEPSKIN)

Στην Ελλάδα, από το 1955 ως τη δεκαετία του ’80 (το 1984 συγκεκριμένα) δρούσε ένα παρακλάδι της οργάνωσης, στελεχωμένο από ακροδεξιούς και χουντικούς, που ονομαζόταν Operation Sheepskin («Κόκκινη Προβιά» απόδοση στα ελληνικά) το οποίο είχε δημιουργηθεί από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις της Δεξιάς σε συνεργασία με την αμερικανική CIA καθώς και δυνάμεις των ΛΟΚ όπως αναφέραμε παραπάνω στο stay behind . Η παραστρατιωτική οργάνωση «κόκκινη προβιά» που δρούσε σαν κράτος εν κράτη μέσα στον Στρατό Ξηράς από μέρος των δυνάμεων καταδρομών εξαρθρώθηκε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο Ν. Κουρή ,και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς τυχαία, ,διότι μέσα στο χώρο του Υπουργείου και των επιτελείων υπήρχε αποθήκη κλειδαμπαρωμένη που ήλεγχαν και τακτικά επιθεωρούσαν πράκτορες της CIA στην Αθήνα σε αγαστή συνεργασία με τον εκάστοτε Διευθυντή καταδρομών του ΓΕΣ .Οι αρχηγοί των επιτελείων το έμαθαν σαν τον απατημένο σύζυγο ….τελευταίοι, μέχρις τότε είχαν άγνοια . Η αποθήκη ήταν γεμάτη με εκατοντάδες χιλιάδες χρυσές λίρες (καλά ακούσατε εκατοντάδες χιλιάδες χρυσές λίρες) σχέδια και όπλα. Φυσικά υπήρχε ολόκληρος στρατός στην Β Ελλάδα με κρύπτες και σπηλιές (άνω των χιλίων έχουν υπολογισθεί) σε όλα τα βουνά γεμάτες λίρες χάρτες και όπλα προσέξτε όμως, ΟΠΛΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. !!!!!!!!!!!!!!!!!

Θοδωρής Παπαδόπουλος, Αντιπτέραρχος (Ι) εα

17/Νοεμβρίου/ 2020 (Τιμής ένεκεν για την ημέρα του 1973)

new-economy.gr

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr