Δελτίο Τύπου Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών

ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ

Άρθρο 20

1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμης πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμφέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, μέχρι στιγμής υποστήριξε τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της νέας κυβέρνησης και την βούληση της για την εξυγίανση της ελληνικής χρηματιστηριακής Αγοράς και την ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Αναγνωρίζει επίσης ότι κάθε μεταρρύθμιση θα ενοχλήσει κατεστημένα συμφέροντα και θα υπάρξουν οργανωμένες διαμαρτυρίες οι οποίες δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τον μεταρρυθμιστικό προγραμματισμό, εφόσον όμως οι μεταρρυθμίσεις είναι ειλικρινείς και προς την σωστή κατεύθυνση.

Για τον λόγο αυτό, στη προηγούμενη μας ανακοίνωση είχαμε χαιρετήσει με ενθουσιασμό την ενίσχυση των ελεγκτικών δυνατοτήτων της Ε.Κ., όπως νομοθετήθηκε με αφορμή του σκανδάλου της Folli Follie.

Ωστόσο σήμερα, χωρίς να έχουμε καμία κομματική σκοπιμότητα, δεν μπορούμε πάρα να ενώσουμε την φωνή μας μαζί με όσους διαμαρτύρονται για την επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, τη στιγμή μάλιστα που αυτό έγινε εν κρυπτώ, χωρίς να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, με αναδρομική ισχύ (!), τινάζοντας στον αέρα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης περί “κανόνων καλής νομοθέτησης”.

Έκπληκτοι διαβάσαμε στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, ότι έχουν καταχωρηθεί τα εξής (από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας):

α) Με την άσκηση και συζήτηση μίας αγωγής ο πολίτης κινητοποιεί έναν πολυπρόσωπο και πολυδάπανο δημόσιο μηχανισμό. ΟΦΕΙΛΕΙ(!!), ΣΥΝΕΠΩΣ, ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΕΛΟΣ, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να οργανώνει κατά τον καλύτερο τρόπο το σύστημα της απονομής της Δικαιοσύνης.

β) Η επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου… θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της δικομανίας (!) και στον εξορθολογισμό και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, μέσω της αποτροπής προπετών (!) και αβάσιμων αγωγών, αλλά και στην ενίσχυση της διαδικασίας διαμεσολάβησης .

Η Κυβέρνηση λοιπόν που πριν λίγες εβδομάδες επέκρινε τις Τράπεζες για τις αυξημένες προμήθειες που αυθαίρετα επέβαλλαν, έρχεται σήμερα και κάνει ένα τεράστιο δώρο σε αυτές. Καθιστά απαγορευτική πλέον την αναγνωριστική αγωγή για τον ορθό και νόμιμο υπολογισμό των δανειακών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων φυσικών και νομικών προσώπων, κάτι που ήταν η μόνη άμυνα τους εναντίον της διαδεδομένης τραπεζικής αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.

Παράλληλα ενώ από τη μία, ορθώς, πασχίζει για την εξυγίανση της Χρηματιστηριακής Αγοράς, από την άλλη καθιστά απαγορευτική την αστική αγωγή αποζημίωσης κατά επίδοξων τωρινών και μελλοντικών κλεπτών και καταχραστών των χρημάτων των επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ο θεσμός της Δικαιοσύνης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και χρηματοδοτείται από την υψηλή φορολόγηση των Ελλήνων και πέραν κάποιων χαμηλών παραβόλων παρεχόταν έως σήμερα δωρεάν. Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση, ότι μετά την Ιδιωτική Παιδεία και Υγεία, εκκολάπτει τώρα και την Ιδιωτική Δικαιοσύνη όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι ¨έχοντες¨, όπως συμβαίνει σήμερα με τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία; Είναι δυνατόν να είναι αυτός ο στόχος της;

Εν τω μεταξύ δεν θα μπορούσε να επιλεχθεί χειρότερος και κυνικότερος τρόπος πριμοδότησης του θεσμού της διαμεσολάβησης, θεσμού που μπορεί να προσφέρει πολλά εφόσον όμως εισαχθεί με δημοκρατικές, συναινετικές και ρεαλιστικές διαδικασίες, και όχι καθιστώντας απαγορευτική την πρόσβαση στην τακτική δικαιοσύνη!

Αλήθεια, εάν τελικά ο στόχος ήταν η πριμοδότηση της διαμεσολάβησης, γνωρίζουν οι νομοθέτες μας τα αποτελέσματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, του θεσμού της τραπεζικής δήθεν μεσολάβησης; Γνωρίζουν ότι ο θεσμός αυτός ανέδειξε την πλήρη αδιαλλαξία και αλαζονεία των τραπεζικών στελεχών και δεν απέδωσε τίποτα;

Ή μήπως περιμένουν οι βουλευτές μας ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα η διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις όπως αυτή της Folli Follie ή άλλων παρόμοιων σκανδάλων;

ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν την Κυβέρνηση να ξανασκεφτεί σοβαρά τον αντίκτυπο της παραπάνω τροπολογίας και είτε να την αποσύρει είτε εναλλακτικά: α) να προχωρήσει στην αποφασιστική μείωση του τέλους του δικαστικού ενσήμου στο 1/10 του σημερινού ποσοστού, β) να εξαιρέσει τις περιπτώσεις αγωγών σε κλάδους όπου υφίσταται ήδη διαμεσολάβηση όπως ο Τραπεζικός κλάδος και γ) αποσύρει την αναδρομική ισχύ.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ! www.helinas.gr

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •