Αύξηση 20,1% στα λειτουργικά κέρδη της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στο α΄ εξάμηνο

Το 2019 αποτελεί μια χρονιά σημαντικής μεγέθυνσης αλλά και μετασχηματισμού για την Μοτοδυναμική. Με την απόκτηση συμμετοχής 80,5% στην Λάϊον Ρένταλ Α.Ε (αποκλειστικός δικαιοδόχος της SixtGmbH για την Ελλάδα), ο Όμιλος διευρύνει πλέον σημαντικά τα μεγέθη του και παράλληλα δραστηριοποιείται σε ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, όπως αυτός της ενοικίασης αυτοκινήτων. Η συμμετοχή της Λάϊον Ρένταλ αποκτήθηκε στις 3/12/2018. Για να γίνει λοιπόν ευχερέστερη η σύγκριση με τα μεγέθη του Ομίλου του α’ εξαμήνου του 201 8 που δεν περιλαμβάνουν την νέα δραστηριότητα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των αποτελεσμάτων διακριτά, τόσο με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ όσο και χωρίς αυτή.

Σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία παρουσίασε ο Όμιλος (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το α’ εξάμηνο του 2019 , με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 1,3εκ. σημειώνοντας αύξηση 20,1% έναντι του 2018, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,7 εκ. € έναντι 32,2εκ. € το 2018, σημειώνοντας μείωση 7,8%. Οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) στην Ελλάδα, μετά την έντονη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, παρουσίασαν μια σταθεροποιητική τάση με αυξημένη όμως κερδοφορία, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες (Ρουμανία, Βουλγαρία) συνεχίζουν την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) παρουσίασαν κάμψη το α’ εξάμηνο λόγω μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων μοντέλων, κάτι που αναμένεται να αντιστραφεί στο β’ εξάμηνο.

Είναι γνωστό ότι ο κλάδος ενοικίασης αυτοκινήτων παρουσιάζει έντονη εποχικότητα με το α’ εξάμηνο να μην είναι ενδεικτικό της απόδοσης του συνολικού έτους. Η ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας (Sixt) κινείται με γοργούς ρυθμούς και με πολύ θετικά αποτελέσματα.Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο Όμιλος το α’ εξάμηνο του 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών 39, 1 εκ. € και ζημίες προ φόρων 2,4 εκ €. Η διαχρονική εστίαση στην βελτιστοποίηση των ταμιακών ροών είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) στα επίπεδα των 3,9 εκ., ενώ με την Λάϊον Ρένταλ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 31,2 εκ. €. Οι καθαρές επενδύσεις το α ́ εξάμηνο ανήλθαν σε 22 εκ €. Επίσης, ε ντός του α’ εξαμήνου του 2019 ολοκληρώθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου με την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκ. €.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε:

«Το 2019 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά. Από την μια η έμφαση στην κερδοφορία για Yamahaκαι Porsche και από την άλλη η επιτυχής ενσωμάτωση της Sixt. Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κινούνται σαφώς εντός των στόχων μας».

  •  
    6
    Shares
  •  
  •  
  • 6
  •