Μείωση εσόδων στο Α’ εξάμηνο για την Intralot

Η INTRALOT A.E. ηγέτιδα εταιρεία παροχής λύσεων και διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για την εξάμηνη περίοδο με λήξη την 30ηΙουνίου 2019, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 • Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €378,1 εκατ. (-7,6% σε ετήσια βάση).
 • Κατά την εξάμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €58,7 εκατ. (-15,9% σε ετήσια βάση), με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα €60,4 εκατ. (-1,8% σε ετήσια βάση).
 • Τα έσοδα του Ομίλου και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά -0,7% και -4,4% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Το περιθώριο EBITDA ως προς τα έσοδα διαμορφώθηκε στο 15,5%(-1,6pps), ενώ το περιθώριο EBITDA ως προς το GGRστο 26,9% (-3,9pps).
 • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €2,0 εκατ., ενώ το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 0,5%.
 • To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-27,3 εκατ.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στα €49,0 εκατ., αυξημένες κατά €12,3 εκατ. σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο.
 • Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €652,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €37,1 εκατ. σε σχέση με την 31ηΔεκεμβρίου 2018, επηρεαζόμενος επίσης από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16.
 • Στις 13 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή μιας νέας σύμβασης με την La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS), τον κρατικό οργανισμό αθλητικού στοιχηματισμού στο Μαρόκο. Η σύμβαση έχει αρχική διάρκεια οκτώ (8) ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 2 ετών.
 • Τον Ιούλιο του 2019, η INTRALOT ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβαση του ιστορικού της πελάτη ΟΠΑΠ στο νέο κεντρικό σύστημα LotosX.
 • Τον Ιούλιο του 2019, η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία (MOU) για τη μεταβίβαση στην OPAP Investments Limited των μετοχών της INTRALOT στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. έναντι τιμήματος €20,0 εκατ.
 • Στα τέλη Ιουλίου του 2019, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε την ανανέωση του υφιστάμενου συμβολαίου με τη Λοταρία της Washington DC για 5 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 5 χρόνια, με την προσθήκη του αθλητικού στοιχηματισμού.
 • Τον Ιούλιο του 2019, η Gamenet ανακοίνωσε EBITDA ύψους €78,8 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 80,5% συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2018.
 • Τον Αύγουστο του 2019, Η INTRALOT Inc.ανανέωσε την πιστωτική της γραμμή με την Bank of America, επεκτείνοντάς την στα 40,0εκατ. δολάρια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου εδώ.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •