Στα 1,6 δισ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της Sanofi στο β’ τρίμηνο

  2ο τρίμηνο 2019 Μεταβολή Μεταβολή σε CER 1ο εξάμηνο 2019 Μεταβολή Μεταβολή σε CER
Καθαρές πωλήσεις βάσει IFRS €8.628εκατ. +5,5% +3,9% €17.019εκατ. +5,9% +4,1%
Καθαρά έσοδα βάσει IFRS -€87εκατ. -111,4%(2) €1.050εκατ. -40,9%
Κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS -€0,07 -111,5%(2) €0,84 -40,8%
Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1) €1,641εκατ. +5,3% +4,9% €3.406εκατ. +7,9% +7,0%
Κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS(1) €1,31 +4,8% +4,8% €2,73 +7,9% +7,1%

Η αύξηση πωλήσεων(3) το 2ο τρίμηνο του 2019 προέρχεται από τις μονάδες Ειδικής Φροντίδας, Εμβολίων και τις Αναδυόμενες Αγορές

 • Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.628 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% σε στοιχεία αναφοράς, 3,9%(3)σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και 5,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS)(4).
 • Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme αυξήθηκαν κατά 21,8% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της κυκλοφορίας του dupilumab.
 • Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 24,7%, αποτυπώνοντας κυρίως την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του Pentaxim®στην Κίνα, καθώς και τη χαμηλή βάση σύγκρισης.
 • Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 1,1%, καθώς η ανάπτυξη στις ΗΠΑ υπερκάλυψε τις μειωμένες πωλήσεις στην Ευρώπη που επηρεάστηκαν από την πώληση μη στρατηγικών προϊόντων.
 • Οι πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μειώθηκαν κατά 10,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS) λόγω των μειωμένων πωλήσεων του τομέα του Διαβήτη.
 • Οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών(5)κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη (αύξηση κατά 10,0%), στηριζόμενες στις αυξημένες πωλήσεις των μονάδων Εμβολίων και Σπάνιων Παθήσεων.

Η πρόβλεψη για τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2019 αναθεωρείται ανοδικά

 • Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων το 2ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 5,3%, αγγίζοντας τα €1.641 εκατομμύρια, και 4,9% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
 • Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το Q2 2019 αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, αγγίζοντας τα €1,31.
 • Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το Q2 2019 βάσει IFRS ανήλθαν σε -€0,07 (-115,5%), αποτυπώνοντας δαπάνες απομείωσης ύψους €1,8 δισεκατομμυρίων που αφορούν κατά κύριο λόγο τον Antihemophilic Factor (Recombinant), FC Fusion Protein.
 • Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1)για το 2019 αναμένεται πλέον να σημειώσουν αύξηση κατά περίπου 5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος(6) εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ιουλίου 2019, η επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το 2019 υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1% και 2%.

Σημαντικές εγκρίσεις προϊόντων Έρευνας & Ανάπτυξης από τις Ρυθμιστικές Αρχές

 • Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έκαναν αποδεκτό προς εξέταση τον εγκριτικό φάκελο του isatuximab στο υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.
 • Το cemiplimab έλαβε έγκριση για το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος στην ΕΕ.
 • Η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) πρότεινε την έγκριση του dupilumab για την ατοπική δερματίτιδα σε εφήβους.
 • Το dupilumab εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για τη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες.
 • Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έκανε αποδεκτό προς εξέταση τον εγκριτικό φάκελο για το MenQuadfiTM, ένα υποψήφιο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Ο κ. Olivier Brandicourt, Sanofi Chief Executive Officer, σχολίασε:

«Η Sanofi συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, καταγράφοντας ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο, με οδηγό την επιτυχημένη κυκλοφορία του dupilumab που σημειώνει μια εντυπωσιακή πορεία στην ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα στις ΗΠΑ. Οι μονάδες Ειδικής Φροντίδας και Εμβολίων συνέβαλαν σημαντικά σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η αυξημένη εστίασή μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη επέφερε σημαντικά αποτελέσματα με αρκετές παρουσιάσεις θετικών δεδομένων και την επίτευξη εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόβλεψή μας για ανάπτυξη το οικονομικό έτος 2019. Κατά συνέπεια, αναθεωρήσαμε ανοδικά την πρόβλεψη για αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος κατά περίπου 5%.”

 •  
  5
  Shares
 •  
 •  
 • 5
 •