Μη ενεργειακές πυρηνικές τεχνολογίες: Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο τους

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα συμπεράσματα για τις μη ενεργειακές πυρηνικές και ραδιολογικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η έρευνα και το περιβάλλον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στα πεδία αυτά.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τρεις συγκεκριμένους στόχους:

  • εξασφάλιση του εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα για ιατρική χρήση στην ΕΕ
  • βελτίωση της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας των ευρωπαίων ασθενών και του ιατρικού προσωπικού
  • διευκόλυνση της καινοτομίας στις ιατρικές εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων, ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων και ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Η πυρηνική και ραδιολογική επιστήμη και τεχνολογία και οι σχετικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ιατρική, τα τρόφιμα και η γεωργία, το περιβάλλον, η βιομηχανία, τα υλικά, το διάστημα και η πολιτιστική κληρονομιά.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •