Τι σημαντικό προέκυψε από την σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 732,06 μονάδες με άνοδο 1,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,9 εκατ. ευρώ, και η αξία των πακέτων στα 17,0 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 κινήθηκαν ανοδικά, 45 πτωτικά, και 97 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικό κλίμα επικράτησε από την έναρξη της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη να φθάνει στα μέσα της συνεδρίασης έως και το υψηλό των 735,49 μονάδων. Αιτία της σημερινής ανόδου, υπήρξε η αναβάθμιση στον δείκτη MSCI Greece Standard των μετοχών της Εθνικής και της Eurobank με στάθμιση 0,15% και 0,18% αντίστοιχα.

Εκτός όμως από τα κέρδη που καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, προέκυψε για ακόμη μία φορά το συμπέρασμα, ότι οι επενδυτές  συνεχίζουν να παραμένουν στην πλειονότητα τους διστακτικοί στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, χωρίς όμως να ρευστοποιούν μαζικά, τηρώντας στάση αναμονής.

Από τεχνικής πλευράς, ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε σήμερα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, αποτυπώνοντας την σημαντική όπως αποδεικνύεται στήριξη στα τρέχοντα επίπεδα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πλευρική κίνηση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, μεταξύ της αντίστασης των 756 μονάδων, και της στήριξης των 713 μονάδων.

Με σημαντικά κέρδη 3,56% ολοκλήρωσε ο τραπεζικός δείκτης, στις 603,82 μονάδες, με τους κινητούς μέσους όρους των πενήντα και διακοσίων ημερών να αποδεικνύονται ισχυρές στηρίξεις,  με την αντίσταση να βρίσκεται στις 667 μονάδες.

Σε έκθεση της η HSBC, προέβη στην μείωση της τιμής στόχου για την Alpha Bank στα 1,93 ευρώ από 1,95 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική Τράπεζα στα 2,29 ευρώ από 2,40 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς αύξησε την τιμή στόχο στα 1,91 ευρώ  από 1,14 ευρώ  προηγουμένως, και για την Eurobank στα 0,80 ευρώ από 0,79 ευρώ προηγουμένως.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας  να διαμορφώνεται στο 2,398% με πτώση 0,17%, και της δεκαετίας στο 3,568% με οριακά κέρδη 0,06%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε €131 εκατ. το Α ́ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλουαπό €8 εκατ.το Δ’ τρίμηνο του 2018, με τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €131 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το Α ́ τρίμηνο του 2019 (€8 εκατ. το Δ ́ τρίμηνο 2018),εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αντανακλώνταςτη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώςκαι την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 200 εκατ. από τη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου AlphaBankστη Ρουμανία, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος που ανακοινώθηκεπρόσφατα και προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυμμένων ομολογιώνέως του ποσού του Ευρώ 1 δισ. Είναι η πρώτη φορά που ρουμανική τράπεζα προχωρά στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσημο τόσο για την AlphaBankRomaniaόσο και για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουμανίας. Η έκδοση έχει πενταετή διάρκεια, αποδίδει κουπόνι κυμαινόμενου επιτοκίου και καλύπτεται από στεγαστικά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στη ρουμανική αγορά. Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Κύριος Συντονιστής της εκδόσεωςήταν η Barclays, σε συνεργασία με την AlphaFinanceRomania. Το καλυμμένο ομόλογο θα διαπραγματεύεται στα Χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου και του Βουκουρεστίου, ενώ έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση (P)Baa2 από τον οίκο Moody’s.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

  •  
    26
    Shares
  •  
  •  
  • 26
  •