Έως και 500 ευρώ το πρόστιμο για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Έως και τις 30 Ιουνίου θα μπορούν να κατατεθούν οι φορολογικές δηλώσεις φέτος, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτωση το πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης αναμένεται να φθάσει έως και τα 500 ευρώ.

Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ενέχει πρόστιμο από 100 έως και 500 ευρώ, καθώς και τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% ο οποίος θα τρέχει κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις από τις οποίες θα προκύψουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις με μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ στην περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού θα συμψηφίζεται με την επιστροφή φόρου μειώνοντάς την, μηδενίζοντάς την ή μετατρέποντάς την σε χρεωστικό υπόλοιπο.

Πιο αναλυτικά:

 • Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
 • Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ’ αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.
 • Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
 • Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει επιπλέον και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Πηγή:newsit.gr

 •  
  9
  Shares
 •  
 •  
 • 9
 •