Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Με σημαντικές απώλειες 2,60% ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 754,20 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,35 εκατ. ευρώ σε πακέτα, με 15 μετοχές να κλείνουν ανοδικά, 85 πτωτικά, και 95 μετοχές αμετάβλητες.

Από την έναρξη της συνεδρίασης ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις στις μετοχές και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τον γενικό δείκτη να μην εμφανίζει σε κανένα σημείο σοβαρή προσπάθεια περιορισμού των απωλειών του, καταγράφοντας υψηλό στις 768,61 μονάδες, και χαμηλό στις 753,21 μονάδες.

Αιτία των σημερινών ρευστοποιήσεων, ήταν η χθεσινή ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα στο 25% την ερχόμενη Παρασκευή, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα κερδοσκοπικά κεφάλαια να ρευστοποιούν σε περιφερειακές αγορές, προκειμένου να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στις ώριμες.

Το σημαντικό της σημερινής συνεδρίασης, αποτελεί το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης για πρώτη φορά από τις 22 Ιανουαρίου έχασε το σήμα αγοράς, δοκιμάζοντας μάλιστα την ανοδική γραμμή τάσης που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 787 μονάδες, και η στήριξη στις 748 μονάδες.

Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,257% με άνοδο 0,27%, και της δεκαετίας στο 3,341% οριακές απώλειες 0,03%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α Τριμήνου από 1/1/2019 έως 31/03/2019. Πιο συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 5.211 χιλ.€ έναντι 4.448 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,15%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.417 χιλ.€ έναντι 669 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 980 χιλ.€ έναντι 447 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 670 χιλ.€ έναντι 317 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2018 ανερχόταν σε 160 άτομα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1695 € έναντι 0,0803 € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 262 χιλ.  έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών 330 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.799 χιλ.€ έναντι 3.623 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσηςΟ τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε 7 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018 και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 5.168 χιλ.€ από 5.247 χιλ.€ την 31/12/2018.

Ο Όμιλος INTRALOT, σε συνέχεια των από 26/3/2019 γνωστοποιήσεών του όσον αφορά την συμφωνία με την Merkur Sportwetten GmbH, θυγατρική του Ομίλου Gauselmann, που εδρεύει στο Espelkamp της Γερμανίας, για την πώληση της εξολοκλήρου θυγατρικής του εταιρίας αθλητικού στοιχήματος Totolotek SA στην Πολωνία, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εν λόγω πώληση.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την AKUO ENERGY SAS , με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν. Η AKUO ENERGY SAS είναι εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία έργων με εκμετάλλευση αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •