Τι σημαντικό προέκυψε για το ελληνικό χρηματιστήριο από την πρώτη εβδομάδα του Μαίου;

Με απώλειες 0,10% ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 774,37 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη 0,21%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα.

Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου παρά τα καλά αποτελέσματα της Μυτιληναίος για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο εύρος των 776,37-772,75 μονάδων.

Η ολοκλήρωση των εταιρικών αποτελεσμάτων, δείχνει να βρίσκει σε κατάσταση αναμονής τους επενδυτές, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν ανακόψει την ανοδική πορεία που ξεκίνησαν από τις αρχές του έτους.

Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο προέκυψε από την λειψή εβδομάδα (μόλις τρεις συνεδριάσεις), είναι ότι το 64% των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, έναντι 76% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των Εθνικής, και ΟΛΠ να κλείνουν μόνο, πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, ενώ η μετοχή της Alpha Bank ακύρωσε το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με τις επόμενες συνεδριάσεις να είναι κρίσιμες για την βραχυπρόθεσμη πορεία της, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,2148 ευρώ.

Το δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε, είναι η αδυναμία του γενικού δείκτη να κινηθεί πάνω από την αντίσταση των 786 μονάδων (γραμμή ΑΒ) στο εβδομαδιαίο γράφημα, κλείνοντας όμως για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με τις επόμενες συνεδριάσεις να κρίνονται κρίσιμες, ενώ η στήριξη βρίσκεται 623 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Από τις μετοχές του δείκτη FTSE25, τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη πραγματοποίησε η μετοχή του ΟΛΠ με 11%, ενώ τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες η μετοχή της Alpha Bank με 6,46%.

Από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη πραγματοποίησε η μετοχή της ΚΛΜ με 5,49%, ενώ τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες η μετοχή της Τράπεζας Αττικής με 11,50%.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,261% με άνοδο 0,44%, και της δεκαετίας στο 3,344% με οριακή άνοδο 0,06%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Μυτιληναίος Α.Ε ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2019, σύμφωνα με τα οποία:

 • O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €513,9 εκατ. έναντι €360,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%.
 • Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €92,0 εκατ. έναντι €76,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 19,6%.
 • Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €49,7 εκατ. έναντι €41,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 20,9%.
 • Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,348 έναντι €0,288.

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεσητης χρήσης 01.01 –31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)Ο Όμιλος διατηρώντας την ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 26%, συνεχίζει την επιτυχημένη και ανοδική του πορεία η οποία επιβεβαιώνεται από την αύξηση των πωλήσεωνόπουανήλθαν σε 117,8 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 9% σε σχέση με τη χρήση 2017παρά το γεγονός ότι ηαγορά των αλλαντικών κινήθηκε με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε αξία πωλήσεων, σημειώνοντας πτώση κατά 2% σε σχέση με το 2017.Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 117,2 εκ. € την χρήση του 2018 έναντι 107,6 εκ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017, ήτοι αυξημένα κατά 8,9 %.Τοαναπροσαρμοσμένο αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών (EBITDA) ανέρχεται σε€13,5εκ. για την Εταιρεία, ήτοι 11,5% επί των πωλήσεων, και €5,8εκ. για τον Όμιλο.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την μετάθεση ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Μετά από σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων επενδυτών στο διαγωνισμό πώλησης των λιγνιτικών μονάδων  Μελίτης και Μεγαλόπολης, και μετά από συνεννόηση της Διοίκησης της ΔΕΗ με το ΥΠΕΝ και την DG Comp της ΕΕ, αποφασίστηκε η μετάθεση της προθεσμίας κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την 28η Μαΐου 2019.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 •  
  24
  Shares
 •  
 •  
 • 24
 •