Κόβουν τα κονδύλια ένταξης στην Τουρκία

Τα 70 εκατομμύρια από τα προενταξιακά κονδύλια που προορίζονται για την Τουρκία ακυρώνουν οι ευρωβουλευτές, καθώς έχει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής “απομακρυνθεί σημαντικά από την ΕΕ, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων”.

Ακυρώνουν οι ευρωβουλευτές τα 70 εκατομμύρια ευρώ από τα προενταξιακά κονδύλια που προορίζονται για την Τουρκία, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του κράτους δικαίου. Η σχετική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έκρινε σήμερα ότι δεν έχει συντελεστεί καμία πρόοδος στους τομείς του κράτους Δικαίου, της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, όροι που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018 (Νοέμβριος 2017). Πλέον, η ενίσχυση θα προχωρήσει σε προγράμματα που αφορούν τη μετανάστευση.

Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να διαθέσουν 70 εκατομμύρια ευρώ σε προενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία (70 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 35 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών) υπό την προϋπόθεση ότι «η Τουρκία θα κάνει βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής.

Ωστόσο, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Απριλίου 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η Τουρκία απομακρύνθηκε σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μέσω της αποδυνάμωσης αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα».

Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταφορά των χρημάτων για την κάλυψη των δράσεων που συνδέονται με την κεντρική μεσογειακή μεταναστευτική διαδρομή και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το σχέδιο έκθεσης του Siegfried Muresan (EPP,) εγκρίθηκε με 27 ψήφους, 1 κατά και 4 αποχές.

Για να τεθεί σε εφαρμογή, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να εγκριθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια στο Κοινοβούλιο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου.

Μαρία Ψαρά

Πηγή:news247.gr

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •