Σχόλιο αγοράς

Στο μεσοπρόθεσμο έχουμε θετικότατα σημάδια, ειδικά σε σχέση με τις αποκλείσεις του rsi στους πυθμένες στους βασικότερους δείκτες, και σε μετοχές, και σε κάθε άλλη περίπτωση θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί η μεγάλη αντίδραση που αναμένεται να ξεκινήσει από εδώ.

Όμως, παρόλο που ο FTSE δείχνει να έχει φτάσει σε σημεία πυθμένα κυματικά σημαντικά, ο ΔΤΡ δείχνει να έχει καθοδικό υπόλοιπο μέχρι τις 522 περίπου μονάδες, δηλαδή 11% κάτω από εδώ, και με αυτό συμφωνεί και η ΕΤΕ και όλες οι άλλες τράπεζες οι οποίες έχουν χαμηλότερα σημεία να δουν.

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τα κυματικά υπόλοιπα των τραπεζών, και να θεωρήσουμε ότι ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ θα κινηθούμε σε επίπεδα ΓΔ 600-666 και ΔΤΡ 522.

Με την υπόθεση ότι η μεγάλη αντίδραση θα ξεκινήσει από το σημείο π.χ. των 663 μονάδων, τότε η μεγάλη αντίδραση θα μπορούσε να λήξει ακόμα και στις 742 μονάδες, δηλαδή στο 61.8% του υποτιθέμενου διορθωτικού.

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε το 688 και το 692 όπου γίνεται retest στις 2 διασπασθείσες γραμμές τάσης, και παρακάτω το 680 που είναι ένα κυματικό σημείο εσωτερικού c=a.

Από πάνω έχουμε το 702.40 σημείο c=a και παράλληλα το 77% του καθοδικού από τις 10/9. Παραπάνω έχουμε το 710.30 στο οποίο βρίσκεται η γραμμή λαιμού του ανάποδου ΩΚΩ, και το 716 που είναι το σημείο c με αναλογία 161.8% του a.

Ο DAX πήγε ακριβώς στο σημείο του προηγούμενου ενημερωτικού, δηλαδή στο 12460 (12458.30). Από εδώ έχει τις εξής δυνατότητες: Σταματάει εδώ ή μετά από μια μικρή υπέρβαση και προσπάθεια διάσπασης της γρήγορης γραμμής τάσης στο 12480 και πάει για κύμα 4 νότια με 1ο σημείο το 38.2% στις 12300. ΄Η συνεχίζει ανοδικό σπάζοντας το 161.8% επίπεδο, και πηγαίνοντας στο επόμενο με 261.8% στις 12726 μονάδες, όπου διασπάει οριακά και την επόμενη γρήγορη γραμμή τάσης.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •