Στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση της FEBIS (2018)

Την Aθήνα επέλεξε o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος εταιρειών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (FEBIS), για την διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης (20-21/09).
Η κύρια θεματική του διήμερου Συνεδρίου που διεξάγεται παράλληλα με την Γενική Συνέλευση, αφορά στον σημαντικό ρόλο της Mηχανικής Mάθησης (Μachine Learning- ML) και της Tεχνητής Nοημοσύνης (Artificial Intelligence- AI) στην εκτίμηση του Επιχειρηματικού Ρίσκου, αφού:
• Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Mηχανική Mάθηση θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στις περισσότερες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
• Η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των επιχειρηματικών δεδομένων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο εγγύς μέλλον.
Ο Όμιλος Εταιρειών ICAP, είναι από τα αρχαιότερα μέλη της FEBIS και υποστηρίζει τον Σύνδεσμο ενεργά στην ανάπτυξή του, για πολλές δεκαετίες. Σήμερα η ICAP Group και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της, Νικήτας Κωνσταντέλλος, συνεχίζουν να προσφέρουν στην FEBIS ισχυρή και αποτελεσματική υποστήριξη.
Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε σχετικά:
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση έχουν ήδη σημαντική επίδραση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, καθώς και στην Κανονιστική Συμμόρφωση κάθε επιχείρησης στο θεσμικό και ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοποίησής της. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν συστηματικά και δυναμικά σε υποδομές, στην ψηφιοποίηση, στην κατάρτιση του προσωπικού καθώς και στη βελτιστοποίηση της «λογικής» και των «κανόνων» της τεχνολογίας που αξιοποιούν, προκειμένου να μετριάζουν το ρίσκο έκδοσης λανθασμένων συμπερασμάτων. Ο μετασχηματισμός των ρόλων AI και ML στην αξιολόγηση του κινδύνου και της διαχείρισης δεδομένων συμβαίνει ήδη, φέρνοντας το μέλλον στο Σήμερα! Στο πλαίσιο αυτό, οι Εταιρείες – Πάροχοι Πληροφοριών που θα βγουν νικητές, θα είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τα «Βig Data», ως το «Νέο Νερό», δηλ. ως καίρια συνιστώσα βιωσιμότητας για την λειτουργία τους».
  •  
  •  
  •  
  •  
  •