Αναδυόμενες και Γενικός Δείκτης «χέρι χέρι»

H αντίδραση συνεχίστηκε, αλλά δείχνει ότι για να έχει και συνέχεια για σήμερα θα πρέπει να διασπαστεί ανοδικά το κοντινό 732. Όμως όπως φαίνεται από το διάγραμμα του MSCI EMERGING MARKETS, είναι πιθανότερη μια διόρθωση σήμερα.

Πηγή:www.investing.com

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε διαδοχικά τα 724, 719.30 και 712 που είναι το 23%, 38.2%, και 61.8% αντίστοιχα του ανοδικού.
Από πάνω, έχουμε το 732 που είναι σημείο πιθανής λήξης 4 με 4=50% του 3, όπως συνηθίζεται για κύματα βαθμού 4. Αν το διασπάσει επόμενος στόχος είναι το 738 όπου είναι η γρήγορη γραμμή τάσης και από πάνω η ζώνη 745-746 όπου υπάρχει η επόμενη κατερχόμενη γραμμή τάσης, καθώς και το 62% του w στην περίπτωση που αντιδρούμε πάνω σε όλο το τριάρι. Η ζώνη αυτή θεωρείται και ζώνη ισχυρής αντίστασης και αν τα εμπόδια που προαναφέρθηκαν ξεπεραστούν, είναι πιθανό να αποτελεί σημείο καμπής και λήξης της παρούσας αντίδρασης.

Ο DAX μετά την άφιξη στο 50% του, δηλαδή στις 12439 συσσωρεύει, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του να ξεκινήσει το κύμα 5 με στόχο είτε τις 12040 με ισότητα, είτε τις 11800 με 161.8%, όπου κουμπώνει και η ισότητα της εξωτερικής αναλογίας ή ακόμα, και με το δεδομένο ότι το ανοδικό του μπορεί να θεωρηθεί και 5κυματικό να πάει μέχρι το 61.8% του ανοδικού ως κύμα 2 στις 12240. Τέλος, από πάνω στο 12420 βρίσκεται η κατερχόμενη γραμμή τάσης σε 60λεπτο και στο 12500 το 61.8% του κύματος 3.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
  •  
  •  
  •  
  •