Σχόλιο και εκτίμηση αγοράς 17/8

H Ιταλία αλλά κυρίως το θέμα του MSCI στις αναδυόμενες… μας έκανε καταδυόμενους…

Σενάριο πρώτο

Στο ωριαίο βλέπουμε ότι βρισκόμαστε εντός ενός διορθωτικού καθοδικού 5κυματικού κύματος C. Βλέπουμε ότι οι αναλογίες κουμπώνουν απόλυτα δίνοντας λήξη του κύματος 3, γαλάζιου στις 696 μονάδες με 3=261.8% του 1 γαλάζιου, και με εσωτερικό 5 φούξια με 5=423% του 1 φούξια. Από εκεί με βάση το βασικό σενάριο αναμένεται μία αντίδραση μέχρι το 23% του καθοδικού, δηλαδή τις 711.50 μονάδες και στη συνέχεια κίνηση προς τος 645 με 5 φούξια όπου 5-261.8% του 1 που κουμπώνει με το εξωτερικό μπλε φίμπο (λήξη 3 μπλε με 3=261.8% του 1 μπλε). Η παρούσα κίνηση είναι έντονα πτωτική, απόλυτα αναμενόμενο αφού μιλάμε για 5κυματικό κύμα C του οποίου το τμήμα 3 είναι σε εξέλιξη.

Με βάση λοιπόν το βασικό σενάριο, στόχος μας πριν την αντίδραση είναι η στενή ζώνη των 693-696 μονάδων η οποία αναμένεται να προσεγγιστεί άμεσα. Θα ακολουθήσει ασθενής αντίδραση πιθανόν έως τις 711.50 από όπου θα συνεχίσουμε νότια για νέα χαμηλά.

Χρονικά προσδιορίζεται η προσωρινή λήξη του διορθωτικού 3 γαλάζιου και το ξεκίνημα της αντίδρασης μεταξύ της σημερινής ημέρας και της Δευτέρας.

Ο FTSE δείχνει ότι θα πάει απευθείας στο 1830, σημείο όπου λήγει κύμα 3 με αναλογία 261.8% του 1 (κατ’αντιστοιχία με τον ΓΔ) και αποτελεί και στόχος της διπλής του κορυφής.

Σενάριο δεύτερο

Με το δεδομένο ότι πολλά επιμέρους χαρτιά έχουν προσεγγίσει επίπεδα λήξης εσωτερικού κύματος 3, και εκκρεμεί αντίδραση βαθμού 4, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε άμεσα από εδώ σε ενδιάμεση αντίδραση πριν από τα νέα χαμηλά. Σε αυτή την περίπτωση το 717 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης θα κρίνει το βραχυπρόθεσμο μέλλον της.

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε το 696 όπου λήγει κύμα 3 γαλάζιο, και θα δοθεί αντίδραση καθώς και το 703.60 όπου βρίσκεται η μακρινή γραμμή καναλιού.

Από πάνω, στο 728 βρίσκεται η γρήγορη γραμμή τάσης η οποία όμως δεν αναμένεται να προσεγγιστεί.

Στον DAX ασθενική δείχνει μέχρι τώρα η αντίδρασή του και πιθανή απώλεια των πρόσφατων χαμηλών, και του επιπέδου του 12100 θα στείλει τον DAX στη ζώνη 11790-11820, όπου κουμπώνουν 2 αναλογίες: η εσωτερική κύματος 5 με 161.8% του 1 και η εξωτερική C=A. Αν αντίθετα συνεχίσει βόρεια αντιδρώντας, τότε θα γίνει απόπειρα προσέγγισης του 12400 που είναι το 38.2% του όλου διορθωτικού.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •