Τιτάν: Μείωση πωλήσεων αλλά αύξηση κερδών το α’ εξάμηνο

Βελτιωμένη κέρδη παρά τη μείωση των πωλήσεων κατέγραψε το α’ εξάμηνο 2018 ο όμιλος Τιτάν.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 712,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 61,3 εκατ. (8%), εκ των οποίων 57,2 εκατ. λόγω εξασθένισης ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  122,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 14%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων  κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, επηρέασαν αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά 10 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα επίπεδα του  2017 και ανήλθαν σε 24,8 εκατ., από 13,9 εκατ. ευρώ κέρδη το 1ο εξάμηνο του 2017.

Η αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε η σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου, μολονότι ο συνδυασμός ιδιαίτερα βροχερού καιρού και παρατεταμένης συντήρησης παραγωγικών μονάδων δεν επέτρεψε τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το α’ εξάμηνο του 2018.

Στον αντίποδα, δύσκολες παρέμειναν οι συνθήκες στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου  παρουσίασαν μείωση. Το 2ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% και ανήλθε σε 390 εκατ. Τα λειτουργικά  κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 78,7 εκατ., χαμηλότερα κατά 13,5%.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 23,9 εκατ., κατά 34%  υψηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2017.

Πηγή:naftemporiki.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •