Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Τα Μνημόνια δεν βοήθησαν να ανακάμψει η Ελλάδα

Τη θέση ότι τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής είχαν περιορισμένη συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εκφράζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε απολογιστική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Στην εν λόγω έκθεση που επισκοπεί τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου για το 2017, αναφέρεται πως συνολικά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αφιέρωσε 129 ημέρες για τον έλεγχο του ρόλου των θεσμών και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου αξιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίστηκε τα δύο πρώτα προγράμματα για την Ελλάδα και σχεδίασε το τρίτο. Εξέτασαν τα σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ έγγραφα, ανέλυσαν τους όρους των προγραμμάτων και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής, τις ελληνικές αρχές (όπως τα αρμόδια υπουργεία), την Τράπεζα της Ελλάδος, επαγγελματικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με υπαλλήλους του ΔΝΤ, του ΕΜΣ και του ΟΟΣΑ.

«Οι ελεγκτές μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα εξασφάλισαν βραχυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βοήθησαν να προχωρήσουν ως έναν βαθμό οι μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, η συμβολή τους στην ανάκαμψη της χώρας ήταν περιορισμένη. Οι ελεγκτές επισήμαναν επίσης ότι η Επιτροπή δεν διέθετε προηγούμενη πείρα στη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος και ότι οι όροι των προγραμμάτων δεν είχαν ιεραρχηθεί σωστά με βάση τη σημασία τους, ούτε εντάχθηκαν σε κάποια ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα, όπως επίσης ότι οι μακροοικονομικές παραδοχές των προγραμμάτων δεν αιτιολογούνταν καταλλήλως», σημειώνεται στην έκθεση.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην απολογιστική έκθεση, τα ευρήματα του ελέγχου παρουσιάσθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενώπιον θεσμικών παραγόντων στην Ελλάδα. «Η έκθεση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από όλες τις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε κατά τη διάρκεια του 2017», υπογραμμίζεται στην έκθεση, γεγονός που δείχνει το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ελληνική υπόθεση.

Θανάσης Κουκάκης

Πηγή:cnn.gr