Τι κρύβεται πίσω από τα αποτελέσματα της ΔΕΗ;

Τα διεθνή χρηματιστήρια βρίθουν παραδειγμάτων κερδοσκοπίας, όπου ως συνήθως την πλήρωναν οι ανυποψίαστοι επενδυτές. Εξάλλου, το χρηματιστήριο είναι ένα παιχνίδι για μεγάλα παιδιά, όπου συχνά τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Ίσως η πιο πολυσυζητημένη εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αυτή της ΔΕΗ. Κι όχι άδικα, καθώς με πάγιο ενεργητικό ύψους 11,73 δισ. ευρώ, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στο χρηματιστήριο ανέρχεται μόλις στα 634,29 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, ο κύκλος εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΑΔΜΗΕ (μέχρι την 15/6/2017) κατέγραψε πτώση 3,6% έναντι της περσινής περιόδου, και ανήλθε στα 4,96 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να υποχωρούν κατά 7,8% σε σχέση με το 2016, στα 887,3 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται στα 237,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 323,7% σε σχέση με πέρσι (με την συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ), ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν μείωση 47,9%, και ανήλθαν στα 88,7 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως « Τα μεγέθη του 2016 αναμορφώθηκαν λόγω: α) της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας» και β) του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους Ομίλου ΔΕΗ. Η συνολική αρνητική επίπτωση των αναμορφώσεων αυτών στα Κέρδη μετά φόρων του 2016 ήταν €11,4 εκατ. Επίσης, τα μεγέθη του 2015 αναμορφώθηκαν λόγω της επανεκτίμησης της «καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας» με αρνητική επίπτωση €143,4 εκατ. στα Κέρδη μετά φόρων του 2015. Οι αναμορφώσεις αυτές τόσο για το 2015 όσο και για το 2016, δεν είχαν ταμειακή διάσταση, ενώ και για τις δύο αυτές χρήσεις δεν διανεμήθηκε μέρισμα

Επίσης, στις προβλέψεις η εταιρεία αναφέρει «Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών το 2017 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα μόνο κατά € 28,9 εκατ. έναντι αύξησης κατά € 417,3 εκατ. το 2016 αντανακλώντας τις δράσεις της Εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας. Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ο συνολικός σχηματισμός προβλέψεων διαμορφώθηκε σε € 77 εκατ. το 2017 έναντι € 440,7 εκατ. το 2016

Στους κινδύνους η εταιρεία κάνει λόγο για την έκθεση στον ανταγωνισμό, μιας και το μερίδιο αγοράς της υποχώρησε από το 91,8% στο 86,7%.

Με βάση τα παραπάνω, η μετοχή της εταιρείας δικαιολογημένα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στο χρηματιστήριο;

Με μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου ύψους 3,73 δισ. ευρώ, και την σχέση ξένων προς ιδία κεφάλαια στο 0,68, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μιας και πριν λίγο καιρό προέβη στην επαναγορά ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι στην τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου προβλέπονται δύο νέα σημεία, με το πρώτο να αφορά την λήψη νέων έκτακτων μέτρων για την οικονομική διάσωση της ΔΕΗ και το δεύτερο στην επίσπευση της πώλησης της ΔΕΠΑ ως αναγκαίο βήμα για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου. Δηλαδή, η οικονομική διάσωση της εταιρείας είναι βέβαιη, ανεξάρτητα από τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τεχνική εικόνα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης του 2017, το P/E διαμορφώνεται στο 7,19, με την εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 23,61, και την τιμή προς εσωτερική αξία στα 0,11 ευρώ. Όπως προκύπτει από την τιμή προς εσωτερική αξία, η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount, κάτι το οποίο προκύπτει μόνο σε εταιρείες με σημαντικά οικονομικά προβλήματα, το οποίο όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει, καθώς όπως είδαμε παραπάνω η οικονομική διάσωση της ΔΕΗ προβλέπεται από την τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της ΔΕΗ καταγράφει κέρδη 40,21% (κλείσιμο 30/4), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποιεί απώλειες 19,82%. Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω ημερήσιο γράφημα, η μετοχή εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί πάνω από το 38,2% του Fibonacci τους τελευταίους δύο μήνες, όπου αποτελεί και την αντίσταση, στα 2,8821 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, στα 2,5571 ευρώ.

Στο μακροχρόνιο γράφημα η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πτωτικό κανάλι, μιας και δημιουργεί συνεχώς χαμηλότερες κορυφές από τις προηγούμενες, εμφανίζοντας σαφή αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, ακόμη και σε καλές χρηματιστηριακές περιόδους.

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, μια εταιρεία με πάγιο ενεργητικό 11,73 δισ. ευρώ και χρέη 3,73 δισ. ευρώ, αποτιμάται στο ταμπλό μόλις 634 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη που περιλαμβάνει η τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου για την οικονομική της διάσωση, αλλά και η πώληση της ΔΕΠΑ, σε συνδυασμό με την μείωση χρεών της εταιρείας, θα περίμενε κανείς η αποτίμησης της στο ταμπλό να βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα. Εξάλλου, και το ελληνικό δημόσιο θα το συνέφερε μια υψηλότερη αποτίμηση στο ταμπλό, αφού το 51,12% ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας. Τελικά το τι μέλλει γενέσθαι με την μετοχή της ΔΕΗ θα αποδειχθεί στο μέλλον, αποτελώντας μια ακόμη ιστορία στην οδό Σοφοκλέους.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •