Καλύτερα των εκτιμήσεων τα προσωρινά στοιχεία για τον PMI υπηρεσιών στη Γαλλία

Στην Γαλλία τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης για τον μήνα Απρίλιο, έδειξαν υποχώρηση στις 53,4 μονάδες (εκτίμηση 53,4 μονάδες) έναντι 53,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης PMI υπηρεσιών, ενισχύθηκε στις 57,4 μονάδες (εκτίμηση 56,6 μονάδες) έναντι 56,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός δείκτης PMI, παρουσίασε αύξηση στις 56,9 μονάδες (εκτίμηση 55,9 μονάδες) έναντι 56,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •