Σημαντική αύξηση καθαρών κερδών για την Profile

Η Profile ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 11,6 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. το 2016, με τα EBITDA στα  €3,9 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,40 εκατ. έναντι € 0,54 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών του Ομίλου, με τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να διαμορφώνονται στα € 1,02 εκατ. από € 0,56 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 0,0867 έναντι € 0,0477.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •