Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων σήμερα

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχωράει σήμερα σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ:

«Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξης 13 Ιουλίου 2018. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους».

Πηγή:newsbeast.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •