Όταν τα ψάρια «κολυμπούν» αγέρωχα στο χρηματιστήριο

Πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν κατανοούμε, αποδίδοντας τα γεγονότα στην τύχη ή το κάρμα. Στο χρηματιστήριο, τουλάχιστον για τους πιο έμπειρους, κάθε ακατανόητη κίνηση μιας μετοχής κρύβει πίσω της ένα σημαντικό γεγονός.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο τα παραδείγματα αδικαιολόγητης συμπεριφοράς μετοχών είναι άπειρα, με πιο πρόσφατο αυτό της μετοχής του Περσέα.

Τί κρύβεται πίσω από την άνοδο;

Η μετοχή του Περσέα άρχισε ξαφνικά να κεντρίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, όταν στα τέλη του προηγούμενου έτους άρχισε να πραγματοποιεί ράλι. Η απόδοση την οποία καταγράφει τον τελευταίο μήνα είναι 177,49% (κλείσιμο 20/2), ενώ στο τρίμηνο τρέχει με 243,04%! Πραγματικά εντυπωσιακές αποδόσεις, τις οποίες θα ζήλευε κάθε μετοχή της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τί όμως μπορεί να κρύβεται πίσω από την σημαντική αυτή άνοδο;

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας έχει βρεθεί το τελευταίο έτος στο προσκήνιο, κυρίως λόγω των άλλων δύο εταιρειών, αυτών της Σελόντα και του Νηρέα, με τις τράπεζες να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Παρατηρώντας κανείς την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, διαπιστώνει ότι:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

WISE MANAGEMENT SA 7.150.662 41,48
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 7.127.656 41,34
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.034.447 6,00
Λοιποί επενδυτές (1) 1.928.011 11,18
ΣΥΝΟΛΟ 17.240.776 100,00

Το 41,34% των μετοχών της Περσεύς ανήκει στην Σελόντα. Τί μπορεί όμως αυτό να σημαίνει;

Η μετοχική σύνθεση της Σελόντα είναι η παρακάτω:

 

Μέτοχος

% Συνολικών
Μετοχών

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

32,92%

Alpha Bank Α.Ε.

21,97%

Eurobank Ergasias A.E

13,29%

Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος

11,44%

Λοιποί Μέτοχοι

20,38%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

 

Δηλαδή, οι τράπεζες ελέγχουν έμμεσα το 41,34% του Περσέα, με το 41,48% να ελέγχεται από την ελβετική Wise Management.

Σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο που αφορά την αποτίμηση βάσει της «εσωτερική αξίας», ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Πρώτη προϋπόθεση

Η περίπτωση που η τιμή των μετοχών έχει χειραγωγηθεί τους τελευταίους 18 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων έγινε υπόχρεος υποβολής δημόσιας πρότασης. Με την προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται ότι τιμή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν θα υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής που έχει χειραγωγηθεί, αλλά από την διαδικασία αποτίμησης της υπό εξαγορά εταιρείας.

Δεύτερη προϋπόθεση

Να υπάρχει σχετική εμπορευσιμότητα της μετοχής που είναι αντικείμενο δημόσιας πρότασης για το χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία που ο προτείνων έγινε υπόχρεος υποβολής δημόσιας πρότασης.

Τρίτη προϋπόθεση

Η τιμή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου 3461/2006 να μην υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, όπως αυτή προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της υπό εξαγορά εταιρείας σε ενοποιημένη βάση (σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικής καθαρής θέσης σε έστω μία από τις δύο τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές χρήσεις θα ισχύει η διαδικασία της αποτίμησης).

Ενδιαφέρον έχουν οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις που αφορούν δημόσια προσφορά. Στο θέμα της εμπορευσιμότητας της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο, αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς ο μέσος όρος των τριάντα ημερών ανέρχεται πλέον στα 5.085 τεμάχια, έναντι 1.460 τεμαχίων περίπου προ έξι μηνών.

Στην τρίτη προϋπόθεση, η οποία ενδιαφέρει κι άμεσα τους επενδυτές, η τιμή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας της μετοχής όπως αυτή προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της υπό εξαγορά εταιρείας σε ενοποιημένη βάση. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 21,63 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στις 20/2 στα 18,28 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,48% χαμηλότερα του μέσου όρου της λογιστικής της αξίας.

Θεμελιώδη

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2017, διαπιστώνουμε πως από οικονομικής απόψεως η εταιρεία δεν επέδειξε κάτι το αξιόλογο, ώστε να προεξοφλείται η άνοδος της μετοχής της. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 17,24 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα προ φόρων κέρδη να ανέρχονται στις 255,7 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τεχνική εικόνα

Παρατηρώντας το μακροχρόνιο διάγραμμα της μετοχής, διαπιστώνουμε πως από τον Νοέμβριο του 2012 από το χαμηλό των 0,028 σεντς, βρέθηκε στο υψηλό των 0,70 σεντς τον Δεκέμβριο του 2014, για να ακολουθήσει στη συνέχει πλευρική κίνηση έως και τα τέλη του προηγούμενου έτους, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,9426 ευρώ, διαπραγματευόμενη ήδη στην υπέρ αγορασμένη ζώνη.

Συμπέρασμα

Όπως εύλογα μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παραπάνω, προφανώς και κυοφορείται κάποιο deal τους επόμενους μήνες για να καταγράφει η μετοχή τόσο σημαντική άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε, εάν η άνοδος αυτή θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα κεφαλαιοποίησης των 21-22 εκατ. ευρώ ή θα συνεχιστεί προς υψηλότερα επίπεδα. Και για ακόμη μία φορά το ερώτημα παραμένε韷 ποιος ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο αφορά την προστασία των επενδυτών;

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

34Shares