Σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 147 χιλ. ευρώ

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Υποδομών & και Παιδείας του Δήμου Ζωγράφου, ανέθεσε στην εταιρεία «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ» την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», συνολικού ποσού €147 χιλ. πλέον Φ.Π.Α Αναλυτικότερα εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •