Έγκριση προμήθειας υλικών για ανάγκες του κολυμβητηρίου 20 χιλ. ευρώ

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καβάλας αποφάσισε την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Καβάλας, συνολικού ποσού €19.973,92 χιλ., στις κάτωθι εταιρείες:

INTEL WATER Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ Γ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ»

Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •