Ξεκίνησε το swap ομολόγων

Ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής 20 σειρών ομολόγων με 5 νέους τίτλους. Τα νέα ομόλογα θα έχουν διάρκεια 5, 10, 15, 17 και 25 ετών.
Οι εν λόγο τίτλοι θα ανταλλαχθούν με τους κάτωθι νέους:
* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •