Όχι στο ειδικό τέλος κυκλοφορίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει την καθιέρωση τέλους κυκλοφορίας για αυτοκίνητα στη Γερμανία. Ο νόμος κάνει διακρίσεις σε βάρος

Περισσότερα...