Στρατηγική συνεργασία Τράπεζας Πειραιώς με Intrum

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Περισσότερα...