Ανησυχητικά τα στοιχεία για την πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

Από την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προέκυψε ότι 42 τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Περισσότερα...