ΟΤΑ-ΔΕΥΑ-ΝΠΔΔ: Εκτός υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας αποφάσεις έως 120.000 ευρώ

Μεγάλες αλλαγές στον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αλλά και των ΔΕΥΑ, φέρνει

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού 8.166 θέσεων εργασίας από το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ αανκοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού 8.166 θέσεων εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα ΔΗμοσίου Δικαίου αυτών, καθώς

Περισσότερα...