Προκήρυξη διαγωνισμού 8.166 θέσεων εργασίας από το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ αανκοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού 8.166 θέσεων εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα ΔΗμοσίου Δικαίου αυτών, καθώς

Περισσότερα...