Ο Τουρισμός, μας αφορά όλους, αλλά με το αρνητικό πρόσημό του, πια! (Β)

(Πραγματεία ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΏΝ… Μια πραγματεία, με θέμα: Την κατάβασή μας, ως τον “κάδο της ιστορίας του μη χειρότερα”, απ’ τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Τουρισμός, μας αφορά όλους, αλλά με το αρνητικό πρόσημό του, πια! (Β).