“Πανωλεθρίαμβος” κι απολύτως ζημιογόνα, εξακολουθεί να είναι η τουριστική κίνηση 2023

Όταν σε μια ανάλυση, δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι. Κι όταν, προκειμένου για την μέτρηση του Τουριστικού μας προϊόντος, στη χώρα, αυτή έχει για μέτρο της, μόνο, τις αυξήσεις των αφίξεων τουριστών