Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική εικόνα για ΙΝΛΙΦ και ΑΒΑΞ

Η μετοχή της ΙΝΛΙΦ διαπραγματεύεται στα 4,34 ευρώ με άνοδο 3,09%, πραγματοποιώντας αντίδραση σήμερα μετά την διόρθωση που ξεκίνησε από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,47 ευρώ, και η στήριξη στα 4,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,47 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,19%

Απόδοση 3μηνου +11%

Απόδοση 6μηνου +17,30%

Απόδοση από 1/1 +13,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων +8,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,95 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,24 ευρώ

Καθαρή Θέση: 264,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 6,13

P/BV 0,71

P/Ettm

Κεφαλαιοποίηση: 80,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΒΑΞ διαπραγματεύεται στα 1,338 ευρώ με άνοδο 2,29%, καταβάλλοντας προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, κινούμενη σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ, και η στήριξη στα 1,30 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 177,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -12,09%

Απόδοση 3μηνου 11,87%

Απόδοση 6μηνου 58,53%

Απόδοση από 1/1 +76,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,786 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,702 ευρώ

Καθαρή Θέση: 154,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,07

P/BV 1,25

P/Ettm 15,20

EV/EBITDA* 8,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,12 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 143,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 122,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,95

ROE +11,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,80%

FCF Yield* 74,31%

Κεφαλαιοποίηση: 193,1 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.