ΜΕΡΑ25: Μείωση φορολογιας μικρών εταιριών στο 10%, κατάργηση προπληρωμών και μηδέν ΦΠΑ στα βασικά αγαθά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φορολογικό πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 στα βασικά του σημεία, που είναι το παρακάτω.
• ΦΠΑ: Μείωση του πιο ταξικού οριζόντιου φόρου, του ΦΠΑ, από 24% σε 15%, από 13% σε 6% και ΟΛΑ τα βασικά αγαθά στο 0% – με αντάλλαγμα αναδρομική αύξηση στη βάση Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής) των κατώτατων μισθών, ώστε σήμερα να βρίσκονταν τουλάχιστον στα 910 ευρώ.
• ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Αντί για τον έναν συντελεστή 22%, τρεις συντελεστές: (1) 10% για μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης), (2) 20% για μεσαίες επιχειρήσεις (από 11 έως 500 εργαζόμενοι), (3) 35% για μεγάλες επιχειρήσεις (από 501 και πάνω εργαζόμενους). Επί πλέον κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (αλλά όχι για τις μεγάλες).
• ΦΟΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ (FAAANGU): Χρέωση 5% στον εγχώριο τζίρο (όχι στα κέρδη) της κάθε πολυεθνικής πλατφόρμας (π.χ. Facebook, Amazon, Apple, Airbnb, Netflix, Spotify, Google, Uber) αλλά και των εγχώριων αντίστοιχων (εταιρειών) π.χ. Σκρουτζ).

• ΕΝΦΙΑ: Εκμηδενισμό του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 100 χιλιάδων, μείωση 5% στον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα μεταξύ 100 χιλιάδων και 500 χιλιάδων και αύξηση 10% στον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 800 χιλιάδων. (Θυμίζουμε ότι ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, από το βήμα της Βουλής, ζητούσε να πληρώνει ο ίδιος περισσότερο ΕΝΦΙΑ και να εκμηδενιστεί ο ΕΝΦΙΑ των λαϊκών κατοικιών.)
• ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΗΓΗΣ: Είναι απαράδεκτο η μισθωτή εργασία να φορολογείται περισσότερο επί τοις εκατό απ’ ότι τα κέρδη (μερίσματα), οι τόκοι, ή οι πρόσοδοι (ενοίκια). Το ΜέΡΑ25 θα νομοθετήσει ενιαίους προοδευτικούς συντελεστές επί του συνόλου των εισοδημάτων (ανεξαρτήτως πηγής): Τα πρώτα €10.000 αφορολόγητα. Κατόπιν συνεχόμενη σταδιακή αύξηση του οριακού συντελεστή έως ότου, για άτομο που βγάζει €100.000, το επόμενο ευρώ εισοδήματος να φορολογείται με 50 λεπτά. Έτσι, νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα θα πληρώνουν τον ίδιο φόρο εισοδήματος ανεξάρτητα του αν τα εισοδήματα προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, νοίκια ή μερίσματα. Κι όσο μεγαλύτερο το συνολικό τους εισόδημα τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό φόρου εισοδήματος που θα πληρώνουν. Αυτό σημαίνει πραγματικά προοδευτική φορολόγηση!

Το συνολο του προγραμματος ειναι στο παρακάτω link: Οι διαχρονικές θέσεις του ΜέΡΑ25 για την προοδευτική φορολογία και την ριζική ανατροπή της λεηλασίας των πολλών – ΜέΡΑ25 (mera25.gr)

new-economy.gr