Όλες οι αλβανικές τράπεζες ύποπτες για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

Όλες οι τράπεζες στη χώρα κινδυνεύουν να πέσουν θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από διάφορες οντότητες, αφού δεν έχουν δεδομένα για την πηγή των χρημάτων και το ιστορικό των πελατών, όπως σημειώνει η Shqiptarja.

Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει ότι 5 τράπεζες έχουν υψηλό κίνδυνο, ενώ 7 έχουν μεσαίο κίνδυνο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαιρείται καμία τράπεζα στη χώρα για ‘ξέπλυμα’ βρώμικου χρήματος.

Τα ίδια στοιχεία αναφέρθηκαν και για το 2019, όσον αφορά τον κίνδυνο για αυτό το φαινόμενο στις τράπεζες, αλλά δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν στις τράπεζες είναι: έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον όγκο της δραστηριότητας ή έλλειψη στοιχείων για το εισόδημα των επιχειρήσεων ή έλλειψη τεκμηρίωσης σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων.

Ορισμένοι έχουν διαπιστώσει έλλειψη νομικής τεκμηρίωσης για τον πελάτη και υποστηρικτικών εγγράφων στις συναλλαγές.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε έλλειψη παρακολούθησης από τις τράπεζες για τον προορισμό της καταναλωτικής πίστης με ασφάλεια όταν ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η κεντρική τράπεζα διενήργησε ελέγχους σε 49 χρηματοοικονομικές οντότητες, τράπεζες, μη τράπεζες, ενώσεις αποταμιεύσεων και δανείων, όπου 36 από τις οντότητες είχαν μεσαίο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 13 από αυτές υψηλού κινδύνου. Κανένα ελεγχόμενο ίδρυμα δεν εξαιρέθηκε από τον κίνδυνο «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

 

πηγή:echedoros-a.gr