Οκτώ μετοχές που υπόσχονται κέρδη το 2020

Το 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια αρκετά καλή χρονιά όχι μόνο για τα διεθνή χρηματιστήρια, αλλά και για το ελληνικό χρηματιστήριο. Από τις αρχές του έτους ο γενικός δείκτης καταγράφει απόδοση 50,10% (κλείσιμο 27/12), ενώ δεν είναι λίγες οι μετοχές οι οποίες έχουν υπεραποδόσει.

Η αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και η στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, αποτελούν τις νέες προκλήσεις των διεθνών χρηματιστηρίων το νέο έτος. Η τελευταία δεκαετία μας έχει αποδείξει, ότι όποτε η ανάπτυξη βρέθηκε σε αδυναμία οι κεντρικές τράπεζες ήταν εκεί για να την στηρίξουν, παρέχοντας φθηνό κι άφθονο χρήμα, ωθώντας προς υψηλότερα επίπεδα χρηματιστηριακούς δείκτες και μετοχές.

Πως όμως αναμένεται να συμπεριφερθεί το ελληνικό χρηματιστήριο το νέο έτος, έπειτα από μια αρκετά καλή χρονιά; Θα συνεχίσει προς υψηλότερα επίπεδα ή διολισθήσει χαμηλότερα, ώστε οι αποτιμήσεις να γίνουν και πάλι ελκυστικές για τους επενδυτές; Παρακάτω παρουσιάζονται οκτώ μετοχές από την μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση οι οποίες κατά την ταπεινή μας άποψη υπόσχονται κέρδη το 2020.

Profile

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της Profile σημειώνει κέρδη 208,28% (κλείσιμο 27/12). Το P/E για την μετοχή διαμορφώνεται στα 23,69 ευρώ έναντι 23,69 ευρώ του κλάδου, και 16,42 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τον αριθμοδείκτη PEG στα 1,46 ευρώ έναντι 1,85 ευρώ του μέσου όρου του ευρωπαϊκού κλάδου. Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία βρίσκεται στο 2,2, έναντι 1,5 του κλάδου, και 0,92 ελληνικού χρηματιστηρίου. Η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 0,19 σεντς το 2020, και στα 0,22 σεντς το 2021, με τον δείκτη EV/EBITDA να διαμορφώνεται στα 15,59, κάνοντας την μετοχή μη ελκυστική, και την fair value για την μετοχή στα 2,58 ευρώ, κάνοντας την υπερτιμημένη. Τέλος, ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,64.

Μπορεί από θεμελιώδη άποψη η μετοχή της Profile να είναι υπερτιμημένη, από τεχνικής πλευράς όμως η μετοχή διαπραγματεύεται σταθερά από τα τέλη του 2017 πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών στο εβδομαδιαίο γράφημα, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και δείχνοντας στα τρέχοντα επίπεδα να δημιουργεί μία βάση για υψηλότερα επίπεδα, όπως είχε πραγματοποιήσει στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,794 ευρώ, και η στήριξη στα 3,464 ευρώ.

Μύλοι Λούλη

Η μετοχή σημειώνει κέρδη 56,36% από τις αρχές του έτους (κλείσιμο 27/12). Το P/E για την μετοχή διαμορφώνεται στα 34,5 ευρώ έναντι 22,4 ευρώ του κλάδου, και 16,42 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τον αριθμοδείκτη τιμή προς λογιστική αξία να βρίσκεται στο 0,65 έναντι 0,75 του κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στο 13,76, κάνοντας την μη ελκυστική, με την fair value της μετοχής να βρίσκεται στα 15,15 ευρώ. Τέλος, ο συντελεστής beta βρίσκεται στα 0,48.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή διατηρεί το σήμα αγοράς, διαπραγματευόμενη από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να έχει θετική κλίση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,536 ευρώ, και η στήριξη στα 3,291 ευρώ.

Μύλοι Κεπένου

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 33,08% (κλείσιμο 27/12), με το P/E να διαμορφώνεται στα 11,09 ευρώ, έναντι 22,43 ευρώ του κλάδου, και 16,42 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία βρίσκεται στο 0,6 έναντι 0,75 του κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στο 10,38, με την fair value για την μετοχή να βρίσκεται στα 6,03 ευρώ, και τον συντελεστή beta στο -0,16. Τέλος, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,49%.

Σε τεχνικό επίπεδο, η μετοχή από τα μέσα σχεδόν του περασμένου Αυγούστου έχει δημιουργήσει «χρυσό σταυρό», διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον δείκτη συσσώρευση/διανομής να παραμένει με αρνητική κλίση. Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από την γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τα μέσα Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, βρίσκοντας στο τελευταίο εξάμηνο στήριξη στους κινητούς μέσους όρους των πενήντα και διακοσίων ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,8077 ευρώ, και η στήριξη στα 1,5476 ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 16,32% (κλείσιμο 27/12). Η αύξηση των εξαγωγών, φθάνοντας στο 40% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, καθώς η ωρίμανση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό που αύξησαν το μερίδιο των νέων προϊόντων της εταιρείας στην αγορά και βελτίωσαν την παραγωγικότητα, δημιουργούν προσδοκίες για τα επόμενα τρίμηνα, ειδικά στην περίπτωση που επικρατήσει μια σταθεροποίηση στις τιμές των πρώτων υλών και η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα.

Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,39 έναντι 0,82 του κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου, κάνοντας την μετοχή υποτιμημένη. Ο δείκτης EV/EBITDA βρίσκεται στο 42,52, κάνοντας την μετοχή μη ελκυστική, με τον μέσο όρο αύξησης των πωλήσεων στην πενταετία να διαμορφώνεται στο 15,99% έναντι -3,02% του κλάδου. Η fair value για την μετοχή βρίσκεται στα 14,16 ευρώ, με τον συντελεστή beta στο 0,99.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή διατηρεί το σήμα πώλησης, διαπραγματευόμενη κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, βρίσκοντας στήριξη από τα τέλη του προηγούμενου έτους στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,4735 ευρώ, και η στήριξη στα 1,3335 ευρώ.

Πλαστικά Θράκης

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 6,60% (κλείσιμο 27/12), με το P/E να διαμορφώνεται στα 12,49 ευρώ, έναντι 8,93 ευρώ του ελληνικού κλάδου, και 17 ευρώ του ευρωπαϊκού κλάδου. Ο αριθμοδείκτης PEG βρίσκεται στα 0,7 ευρώ, έναντι 1,39 ευρώ του ευρωπαϊκού κλάδου, και 1,19 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία βρίσκεται στο 0,63, έναντι 0,79 του ελληνικού κλάδου, και 1,56 του ευρωπαϊκού κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στο 7,48, κάνοντας την ελκυστική, με τον μέσο όρο της αύξησης των κερδών ανά μετοχή στην πενταετία να βρίσκεται στο 26,17% έναντι 24,01% του κλάδου, και των πωλήσεων στο 5,14% έναντι 7,34% του κλάδου. Η fair value για την μετοχή διαμορφώνεται στα 0,26 ευρώ, με την μερισματική απόδοση να βρίσκεται στο 2,20%. Η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή το 2020 είναι 0,237 σεντς, και για το 2021 0,264 σεντς. Τέλος, ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,51.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής, πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, κάτι το οποίο εάν καταφέρει θα την οδηγήσει στο πρόσφατο υψηλό των 2,43 ευρώ. Το σήμα πώλησης παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών, στα 2,055 ευρώ, και η στήριξη στα 1,7942 ευρώ.

Νηρέας

Turn around story με αυξημένο ρίσκο για την μετοχή του Νηρέα, καθώς η εξαγορά από την Andromeda Seafood, αλλά και η διατήρηση του μεριδίου αγοράς για την εταιρεία, δημιουργούν εύλογες προσδοκίες για τα επόμενα τρίμηνα, με τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό (μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων) να παρουσιάζει μικρή αύξηση στα 139,4 εκατ. ευρώ έναντι 138,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018.

Η μετοχή σημειώνει από τις αρχές του έτους κέρδη 37,40% (κλείσιμο 27/12), με τον αριθμοδείκτη τιμή προς λογιστική αξία να διαμορφώνεται στο 0,51, έναντι 0,75 του κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο δείκτης EV/EBITDA βρίσκεται στο 134,32, παραμένοντας απαγορευτικός, με τον μέσο όρο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην πενταετία να διαμορφώνεται στο 11,77% έναντι -60,6% του κλάδου, και τον μέσο όρο αύξησης πωλήσεων στην πενταετία να βρίσκεται στο 7,82% έναντι 3,08% του κλάδου. Τέλος, ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,18.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή διαπραγματεύεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,2979 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ50 ημερών, στα 0,1995 ευρώ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ

Ερωτηματικό συνεχίζει να παραμένει το θέμα του Brexit για την εταιρεία, καθώς οι πωλήσεις στην Μεγάλη Βρετανία αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων, και το 50% των πωλήσεων στο εξωτερικό, με την διοίκηση της εταιρείας πάντως να έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται των προκλήσεων.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 29,41%, με το P/E να διαμορφώνεται στα 15,16 ευρώ, έναντι 22,43 ευρώ του κλάδου, και 16,42 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία βρίσκεται στο 2,87, έναντι 0,75 του κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το PEG ratio διαμορφώνεται στα 0,95 ευρώ, έναντι 1,47 ευρώ του ευρωπαϊκού κλάδου, και 1,19 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η fair value για την μετοχή διαμορφώνεται στα 8,51 ευρώ, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,54, με τον δείκτη EV/EBITDA να βρίσκεται στο 9,28. Τέλος, η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή το 2020 είναι στα 0,44 σεντς, και για το 2021 στα 0,51 ευρώ.

Ο μέσος όρος απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων στην πενταετία είναι 14,12% έναντι -32,52% του κλάδου, με τον μέσο όρο αύξησης των κερδών ανά μετοχή στην πενταετία να είναι 14,6% έναντι -3% του κλάδου, και τον μέσο όρο πωλήσεων στην πενταετία να είναι 6,7% έναντι -4,79% του κλάδου. Τέλος, η μερισματική απόδοση για την μετοχή διαμορφώνεται στο 2,73%.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή συνεχίζει την ανοδική της πορεία από τα μέσα Οκτωβρίου του 2016, διαπραγματευόμενη σταθερά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 5,78 ευρώ, και η στήριξη στα 5,0606 ευρώ.

Ικτίνος

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, της μετάβασης δηλαδή στο νέο σύστημα υπόγειας εξόρυξης στο κύριο λατομείο της στο Βώλακα, το οποίο θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί πλήρως στην αυξημένη ζήτηση και με υψηλότερης ποιότητας μάρμαρο, αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των επόμενων τριμήνων, μετά την μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας στο εννεάμηνο του 2019.

Η μετοχή σημειώνει κέρδη 1,83% (κλείσιμο 27/12) από τις αρχές του έτους, με το P/E να βρίσκεται στα 16,43 ευρώ, έναντι 10,46 ευρώ του ευρωπαϊκού κλάδου, και 16,42 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο αριθμοδείκτης τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 2,98, έναντι 0,82 του ελληνικού κλάδου, και 0,92 του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ το PEG ratio βρίσκεται στα 0,47 ευρώ έναντι 0,70 ευρώ του ευρωπαϊκού κλάδου, και 1,19 ευρώ του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Ο δείκτης EV/EBITDA βρίσκεται στο 9,73, με τον μέσο όρο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην πενταετία να είναι 17,74% έναντι 4,61% του κλάδου. Ο μέσος όρος απόδοσης κερδών ανά μετοχή στην πενταετία είναι 33,42% έναντι -14,86% του κλάδου, και ο μέσος όρος των πωλήσεων στην πενταετία είναι 11,89% έναντι -1,56% του κλάδου. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,6, με την fair value στα 1,03 ευρώ, και με την μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,22%. Τέλος, η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή το 2020 είναι 0,11 σεντς, και για το 2021 0,15 σεντς.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή του Ικτίνου κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα που μας πέρασε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όπου εάν καταφέρει να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτόν τις επόμενες δύο εβδομάδες οδεύει προς το πρόσφατο υψηλό των 1,296 ευρώ. Το σήμα αγοράς παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,2953 ευρώ, και η στήριξη στα 0,9236 ευρώ.

ΥΓ: Το 2020 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρηματιστηριακή χρονιά, όπου τα όποια κέρδη πραγματοποιηθούν θα πρέπει να κατοχυρώνονται αμέσως, καθώς η σύνεση αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο στις αγορές. Ας μην ξεχνάμε και τον άγραφο νόμο της αγοράς «η μάνα του Χοσέ δεν έκλαψε ποτέ».

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •