Στα 274,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές της ΔΕΗ στο α’ εξάμηνο

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α ́ εξαμήνου του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Χωρίς την επιστροφή αυτή το EBITDA διαμορφώνεται σε €9,3εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το α’ εξάμηνο 2018, το EBITDAτης αντίστοιχης περυσινής περιόδου προσαρμόζεται με την χρέωση ύψους €108,2 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019) και με την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού €166,1 εκατ. και διαμορφώνεται σε € 366 εκατ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •