Ποια είναι η αποτίμηση των μετοχών του κατασκευαστικού κλάδου;

Το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει να αφυπνίζεται από την λήθη των μνημονίων και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς καταγράφει από τις αρχές του έτους απόδοση 44,32%. Σε κάποια άλλη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άνοδος που καταγράφηκε ήταν πρόσκαιρη, κι ότι η αντίστροφη μέτρηση της πτώσης είναι απλά θέμα χρόνου. Στην παρούσα φάση όμως, ακόμη και τα υπερτιμημένα επίπεδα που καταγράφονται σε ορισμένες μετοχές, η διόρθωση αυτών αποτελεί περισσότερο ευκαιρία εισόδου παρά ρευστοποίησης.

Για τους επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν την έκτη αίσθηση, δεν χρειάζεται να συμβουλευτούν τους δείκτες τεχνικής και θεμελιακής ανάλυσης, απλά «οσμίζονται» τον αέρα ανόδου που πνέει στην Λεωφόρο Αθηνών. Μια από τις περιπτώσεις όπου οι μετοχές ενός κλάδου αρνούνται πεισματικά την σημαντική διόρθωση, αποτελούν αυτές του κατασκευαστικού κλάδου. Όπως θα εξετάσουμε μερικές από αυτές παρακάτω, αρκετές βρίσκονται σε υποτιμημένα επίπεδα, με τους αγοραστές όμως παρόλα αυτά να αρνούνται πεισματικά να τις αποχωριστούν.

Η μετοχή του Άβακα

Η μετοχή του Άβακα παρά το γεγονός ότι διαθέτει δείκτη Debt/EBITDA στο 243,17, και ζημίες ανά μετοχή για την χρήση του 2018 στα 0,29 σεντς, καταγράφει από τις αρχές του έτους απόδοση 119,87% (κλείσιμο 2/8). Η τιμή προς την εσωτερική του αξία διαμορφώνεται στο 0,78, χαρακτηρίζοντας την μετοχή υποτιμημένη σε σχέση με την εσωτερική της αξία.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή του Άβακα παραμένει σε υπαραγορασμένα επίπεδα, με τον δείκτη RSI να βρίσκεται στο 83,07, και με τους όγκους τις τελευταίες εβδομάδες να κινούνται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών. Η αντίσταση για την μετοχή βρίσκεται στα 0,9563 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 0,5905 ευρώ (γραμμή ΑΒ), με την μετοχή να διαπραγματεύεται σταθερά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς.

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ

Μια από τις ελάχιστες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου η οποία δεν διαθέτει μακροπρόθεσμο δανεισμό, με το P/E να διαμορφώνεται στο 46, ένα από τα υψηλότερα του κλάδου, και με τον αριθμοδείκτη τιμής προς εσωτερικής αξίας να βρίσκεται στο 1,03, χαρακτηρίζοντας την υπερτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της ΕΚΤΕΡ ενισχύεται 53,33% (κλείσιμο 2/8), όπου όπως παρατηρούμε στο εβδομαδιαίο γράφημα παρακάτω, από τα τέλη Μαίου διατηρείται σε ανοδική πορεία, κάτι το οποίο σηματοδοτήθηκε από τα τέλη Ιουνίου του 2017 με την δημιουργία «χρυσού σταυρού», παραμένοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον δείκτη RSI να βρίσκεται στο 71,09, και με τους όγκους να διαμορφώνονται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών τις τελευταίες εβδομάδες.

Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,008 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 1,3897 ευρώ (γραμμή ΓΔ), με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς στις 22 Ιουλίου πραγματοποίησε αποκοπή μερίσματος 0,04 σεντς, όπως και στις 24 Ιουλίου του 2017, όπου και ξεκίνησε η διόρθωση, υποχωρώντας από τα 0,793 σεντς στα 0,501 σεντς.

Η μετοχή του Ελλάκτωρα

Μια από τις γνωστότερες μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου, η οποία συμμετέχει και στον δείκτη FTSE25. Ο αριθμοδείκτης DEBT/EBITDA διαμορφώνεται στο 9,9 και αποτελεί τον τρίτο υψηλότερο του κλάδου, ενώ αυτός EV/EBITDA βρίσκεται στο 5,15. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς εσωτερική αξία βρίσκεται στο 0,73, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υποτιμημένη σε σχέση με την εσωτερική της αξία.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή του Ελλάκτωρα ενισχύεται κατά 78,89% (κλείσιμο 2/8), ενώ στο εβδομαδιαίο γράφημα βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα σημαντικό γεγονός, αυτό της δημιουργίας «χρυσού σταυρού», όπου αναμένεται να αλλάξει την μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής, η οποία διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,2011 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 1,9427 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ

Το P/E για την μετοχή της ΙΝΚΑΤ διαμορφώνεται στο 4,86, με τον αριθμοδείκτη Debt/EBITDA να βρίσκεται στο 7,09, και με αυτόν της τιμής προς εσωτερικής αξίας στο 0,83, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υποτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της ΙΝΚΑΤ (κλείσιμο 2/8) καταγράφει κέρδη 94,74%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον δείκτη RSI να βρίσκεται στο 78,09. Όπως παρατηρούμε και στο εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή διατηρεί τον «χρυσό σταυρό», καθώς και το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,1043 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 1,1554 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της ΚΛΜ

Η μετοχή με το υψηλότερο P/E του κλάδου, καθώς διαμορφώνεται στο 70,42, με τον αριθμοδείκτη Debt/EBITDA να βρίσκεται στο 6,02, από τους χαμηλότερους στον κλάδο. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 1,32, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υπερτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της ΚΛΜ πραγματοποιεί απόδοση 84,92%, διαπραγματευόμενη πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον δείκτη RSI να βρίσκεται στο 71,10. Όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή τις τελευταίες έξι εβδομάδες αντιμετωπίζει σημαντική αδυναμία στο να διασπάσει την αντίσταση των 1,0309 ευρώ (γραμμή ΑΒ), κλείνοντας την εβδομάδα που μας πέρασε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς, με την στήριξη να βρίσκεται στα 0,6252 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της LAMDA Development

Μια από τις πιο δημοφιλής μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου (ελέω Ελληνικού), η μετοχή της LAMDA Development διαπραγματεύεται με P/E 19,54, με τον αριθμοδείκτη Debt/EBITDA να βρίσκεται στο 5,04, κι αυτόν EV/EBITDA στο 9,21, ενώ ο αριθμοδείκτης τιμής προς εσωτερικής αξίας διαμορφώνεται στο 1,72, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υπερτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της LAMDA Development ενισχύεται κατά 64,56% (κλείσιμο 2/8), διαπραγματευόμενη στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον δείκτη RSI να βρίσκεται στο 70,62. Στο εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή διατηρεί τον «χρυσό σταυρό», παραμένοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 12,9572 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 6,4653 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της Ολυμπιακής Τεχνικής

Η μετοχή της Ολυμπιακής Τεχνικής διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο (μετά από αυτόν του Άβακα) αριθμοδείκτη Debt/EBITDA, στο 14,67, με τον αριθμοδείκτη τιμής προς εσωτερικής αξίας να διαμορφώνεται στο 0,33, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υποτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της Ολυμπιακής Τεχνικής ενισχύεται 61,59% (κλείσιμο 2/8), διαπραγματευόμενη στο εβδομαδιαίο γράφημα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η μετοχή διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,8339 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 1,9112 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η πλειοψηφία των μετοχών που αναφέρθηκαν παραπάνω παραμένουν υποτιμημένες σε σχέση με την εσωτερικής τους αξία. Το growth story που υπάρχει για ορισμένες από αυτές, είναι και αυτό το οποίο συντηρεί και την εμπιστοσύνη των επενδυτών μέχρι στιγμής για τον κλάδο, ενώ από πλευράς διοικήσεων εάν υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού, τότε μάλλον ο κατασκευαστικός κλάδος θα μας εκπλήξει ευχάριστα τα επόμενα χρόνια.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •