Η Ντομίνικα εκτός του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αφαιρέσει τη Ντομίνικα από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η Ντομίνικα έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και έχει ανταποκριθεί στις ανησυχίες της ΕΕ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ειδικότερα, η Ντομίνικα έχει ολοκληρώσει τα αναγκαία βήματα για την υπογραφή και κύρωση της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Χάρη στο βήμα αυτό, η Ντομίνικα μπορεί να αφαιρεθεί από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας.

Κατά συνέπεια, ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας περιέχει πλέον 11 καταχωρίσεις: Αμερικανική Σαμόα, Μπελίζε, Φίτζι, Γκουάμ, Νήσοι Μάρσαλ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου.

Ο ενωσιακός κατάλογος συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί η πρόληψη της φοροαποφυγής και να προωθηθούν αρχές της χρηστής διακυβέρνησης όπως η φορολογική διαφάνεια, η δίκαιη φορολόγηση και τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και περιέχεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019, αφού πρώτα εξετάστηκε προσεκτικά αν είχαν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους οι τρίτες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η επεξεργασία του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας είναι μια δυναμική διαδικασία. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σχεδιάζει να καταστήσει εξαμηνιαία την επανεξέταση από το 2020.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •