Καλύτερες συνθήκες εργασίας στην ΕΕ: Το Συμβούλιο εκδίδει οδηγία για τη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας στην εργασία

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία που θα καταστήσει τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ περισσότερο διαφανείς και προβλέψιμες. Η νέα νομοθεσία εισάγει νέα στοιχειώδη δικαιώματα, καθώς και νέους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Κύριος στόχος της είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις δημογραφικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις νέες μορφές απασχόλησης.

“Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων μορφών εργασίας. Θεσπίζει στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους και, κατά συνέπεια, παρέχει αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.”
κ. Marius-Constantin Budăi, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Διαβάστε περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •