Η ψηφιακή πολιτική μετά το 2020

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον μιας Ευρώπης με υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης μετά το 2020 : «Τόνωση της ψηφιακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση και της ψηφιακής συνοχής»

Στα συμπεράσματα επισημαίνονται οι βασικές προτεραιότητες και τα κυριότερα ζητήματα ενόψει μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής, καινοτόμου Ευρώπης με υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης. Αναφέρεται επίσης ότι είναι σημαντική η υποστήριξη της καινοτομίας και η προαγωγή των ευρωπαϊκών βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, τηρώντας τις αρχές δεοντολογίας και τις αξίες της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τις ικανότητες της Ευρώπης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βελτιώνοντας τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και αναπτύσσοντας την κοινωνία των gigabit, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας 5G. Τονίζουν επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στον τομέα και να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ευάλωτες ομάδες να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.

“Η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να έχει ηθική και ανθρώπινη διάσταση. Θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε περιττή γραφειοκρατία που θα εμπόδιζε την καινοτομία. Όλοι οι Ευρωπαίοι και όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία τους, θα πρέπει να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση.”
Alexandru Petrescu, Υπουργός Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •