Πωλητές οι ξένοι Θεσμικοί επενδυτές τον Μάρτιο

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑξΙΑnumbers για τον μήνα Μάρτιο,  τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,48 δισ., αυξημένη κατά 2,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,4%.
 • Άντληση κεφαλαίων €200 εκατ. από την εισαγωγή νέου εταιρικού ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 13/03/2019 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαρτίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,6% έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (961,16 εκατ. ευρώ ή 2,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,0% έναντι 63,9% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,08 δις (αυξημένη κατά 22,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 29,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 606.881.604 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (579.020.216 τεμάχια) και μείωση 43,3% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (1.070.240.468 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2019 πραγματοποίησαν το 55,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 22,42 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,12 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 1.444 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 594 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 2,0% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ολόκληρο το στατιστικό δελτίο εδώ.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •