Ε.Ε.: Οδηγία για τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών

Ένα ακόμη βήμα προς τη θέσπιση νέων μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των ευρωπαϊκών εταιριών έκανε η Ε.Ε.

Οι πρέσβεις στην Ε.Ε. συμφώνησαν σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών.

Η οδηγία, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Εισάγει συνολικές διαδικασίες για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις και προβλέπει επιπρόσθετα μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε.

Η οδηγία ορίζει διαδικασίες για την προστασία της νομιμότητας των διασυνοριακών συναλλαγών στο πλαίσιο όλων των εθνικών εννόμων τάξεων και παράλληλα διασφαλίζει την επαρκή ενημέρωση των εργαζομένων και των μετόχων σχετικά με την αναμενόμενη επίπτωση των συναλλαγών. Περιλαμβάνει επιπλέον σειρά διασφαλίσεων για την προστασία των μετόχων και των εργαζομένων, καθώς και των πιστωτών.

Τέλος, η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων καθ’ όλη τη διασυνοριακή συναλλαγή και την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών μέσω των υφιστάμενων, ψηφιακά διασυνδεδεμένων μητρώων των επιχειρήσεων.

Πηγή:naftemporiki.gr

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •