Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
  Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
  Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 70%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •