DEGIRO: Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2018

H DEGIRO ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ 2018

Περισσότεροι από 300,000 λογαριασμοί ανοιχτοί

Προσωρινά Στοιχεία

1ο εξάμηνο του 2018

Συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2017

Έσοδα

27.218.000€

+41%

Σύνολο λογαριασμών

305.195

+64%

Συναλλαγές ιδιωτών επενδυτών

8.722.941

+49%


ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

Η Διαδικτυακή χρηματιστηριακή DEGIRO συνεχίζει τη δυνατή ανάπτυξη και το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο αριθμός συναλλαγών των ιδιωτών επενδυτών ανήλθε στα 8.7 εκατομμύρια (+49%), που αθροιστικά με τον αριθμό επαγγελματιών πελατών, το σύνολο ανέρχεται στα 8.8 εκατομμύρια. Τα Έσοδα ανήλθαν στα 27.2€ εκατομμύρια (+41%), με το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2018 να παρουσιάζει κερδοφορία.

Στο πρώτο μισό του έτους, 71.443 καινούριοι λογαριασμοί άνοιξαν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός λογαριασμών να ανέρχεται στους 317.633. Αυτό το τρίμηνο, αποφασίστηκε, η εφαρμογή διορθωτικών αλλαγών για τους λογαριασμούς που έχουν κλείσει. Από τις 30 Ιουνίου του 2018, κατόπιν αυτής της διόρθωσης, ο συνολικός αριθμός ανοιχτών λογαριασμών ανέρχεται στους 305.195.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Από την αρχή του έτους, μία σειρά καινούριων Ευρωπαϊκών κανονισμών, (MIFID II) τέθηκαν σε ισχύ για τις επενδυτικές επιχειρήσεις και τις χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι απαιτήθηκε από τη DEGIRO να επιβάλει αυτές τις αλλαγές για την εσωτερική εκτέλεση εντολών των πελατών. Ωστόσο, η επίτευξη του ίδιου επιπέδου αποτελεσματικότητας σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από ότι είχε υπολογιστεί. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι η DEGIRO έχει τώρα υψηλότερο κόστος για την εκτέλεση εντολών στα χρηματιστήρια. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής θα είναι μια προσωρινή επιβάρυνση που προστίθεται στις αμοιβές μας. Αυτή η χρέωση θα αποτελείται από:

 • + 0.018% σε αξιόγραφα (εκτός από τις αγορές ΗΠΑ και Καναδά). Για παράδειγμα, το κόστος συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα ανέλθει στα 0.50€ + 0.118%.

 • + 0.15€ σε δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Για παράδειγμα, το κόστος για αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης στο Eurex θα είναι στα 0.90€ ανά συμβόλαιο.

Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 15/08/2018, και θα μείνουν για ένα μέγιστο διάστημα 18 μηνών. Η DEGIRO αυτή τη στιγμή ερευνά εναλλακτικές με σκοπό να μειώσει αυτά τα κόστη στα αρχικά επίπεδα. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας εσωτερικής λύσης ή μέσω ενός εξωτερικού συνεργάτη.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ DEGIRO

Σε λιγότερο από 5 χρόνια, η DEGIRO έχει αναπτυχθεί και πρόκειται για έναν διακεκριμένο παίχτη στο χώρο των επενδύσεων. Επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν βρει τις υπηρεσίες μας ελκυστικές με περισσότερους από τους μισούς πελάτες μας να προέρχονται εκτός Ολλανδίας. Αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η DEGIRO έχει πετύχει έναν συνδυασμό χρηματοοικονομικής και τεχνικής γνώσης. Η προσέγγιση του ‘Fintech’ έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, μία σαφή αύξηση στην αξία της αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ DEGIRO

Η DEGIRO είναι μία πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή η οποία εξυπηρετεί επενδυτές σε 18 χώρες και διενεργεί συναλλαγές σε χρηματιστήρια παγκοσμίως ξεπερνώντας σε αξία τα 50 δις ευρώ ετησίως. Η DEGIRO υπόκειται σε έλεγχο συμπεριφοράς από την AFM (Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών) και βρίσκεται υπό την προληπτική εποπτεία της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (De Nederlandsche Bank). Η DEGIRO επιθυμεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία αναπτύσσοντας οικονομικά προσιτές υπηρεσίες για επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών γνώσεων δίνει την ευκαιρία να διατίθενται σε όλους τους πελάτες, υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •